Välj rätt information för effektiv elnätsautomation

Med elnätsautomation kan man minska antalet elavbrott och förkorta avbrottiderna. Men grunden för lyckad automation är omsorgsfullt utvald information.

Drivkrafterna för minskat antal elavbrott och kortare avbrottstider har ökat i och med elnätsregleringen som trädde i kraft 1 januari 2016. Som produktleverantör möter vi utmaningen med lösningar för elnätsautomation. Vi pratar om lösningar som bidrar till ett smartare elnät som själv kan hantera incidenter och minimera deras påverkan på kraftförsörjningen.

Jag tror att automation, även på väldigt enkel nivå, har stor potential att leverera dessa förbättringar. Men automation har ett beroende som man alltid måste ta hänsyn till. Ett beroende till information. Det är omöjligt, eller i alla fall högst olämpligt, att fatta beslut utan underlag. Nu är ju inte detta exklusivt för elnät, det gäller faktiskt i de flesta fall.

Genom de utvecklingsprojekt för smartare elnät som jag deltagit i har denna aspekt alltid kommit att vara i centrum. För övervakning behövs information, likaså för larm och styrning. De framtagna idéer som vi provat har alla gemensamt att de kräver att mer information från nätet görs tillgänglig för nätägaren. Att veta vad som händer i nätet just nu ger mycket stora fördelar och kommer bli ännu viktigare ju mer sol- och vindeffekt som ansluts.

Det positiva är att själva informationsinhämtningen egentligen inte är ett problem. Möjligheten att koppla upp sig mot internet har aldrig varit enklare eller billigare. Det finns dessutom utmärkta produkter och protokoll som kan förmedla informationen. Så förutsättningarna för att skaffa sig ett informationsövertag är goda.

Vägen är öppen för den elnätsägare som idag vill ta de första stegen mot ett smartare nät.

Produkter och kunskap kring smarta tekniska lösningar finns det dessutom gott om. Jag skulle vilja förmedla några tips till er som står i startgroparna när det gäller elnätsautomation och informationsinhämtning.

1. Skapa en långsiktig plan för ditt smarta elnät

Bestäm vilken nytta du förväntar dig att få av din investering och kontrollera att de som ska använda systemen delar din vision. Att veta hur informationen ska användas gör att man kan bygga just den lösning som passar för ändamålet.

2. Välj information med omsorg

Hämta bara in information som du faktiskt kommer att använda. Än så länge är kostnaden för information som hämtas in via kommersiella Internet Service Providers/leverantörer något som man betalar för per byte. Det blir fort mer data än man tänkt sig och därmed högre kostnader. Det är heller inte bra med för mycket data om operatörerna riskerar att drunkna i flodvågen av data som kommer farande. Datat ska fylla sitt syfte, varken mer eller mindre.

3. Välj lösning med rätt passform

Oavsett om man bara vill övervaka, mäta eller rent av styra sitt smarta elnät med hjälp av den nya tekniken så ska man välja den lösning som passar bäst. Det låter som ett självklart tips, men att faktiskt få den lösningen på plats kan vara svårare än man tror. Min övertygelse är att vi som leverantör kan bidra allra bäst när vi kommer med tidigt i arbetet med analys och systemkonstruktion. Nätägarnas kännedom om det egna nätet tillsammans med systemleverantörens erfarenhet av vad som finns att tillgå och vad som funkar är ett bra sätt att få till rätt passform.

Med ökade krav på tillgängliga elnät och ökad andel småskalig distribuerad elproduktion är tiden inne för att börja investera i lösningar för smartare elnät. Det första steget är att samla information för att identifiera var utmaningarna i elnätet finns. Först när vi tagit del av och förstått informationen är det dags att automatisera.

 

Categories and Tags
About the author

Erik Hamrin

Erik är duktig på lösningar som kan automatisera elnäten för att minska avbrotten och korta avbrottstiderna. Han har sin bakgrund inom telekom- och mjukvaruutveckling och började på ABB 2013. Här arbetar han bland annat med de svenska och europeiska Smart Grid-projekten Grid4EU, Smart Grid Gotland samt Discern. Eriks fokus i dessa projekt har legat på att ta fram lösningar för att visualisera fel och öka tillförlitligheten i distributions- och lågspänningsnät.
Comment on this article