Ett helhetsgrepp kring energieffektivisering skapar hållbart industriklimat

Foto: Gustav Mårtensson

Energikartläggningens vinnare finns bland de som tar steget fullt ut och moderniserar sina verksamheter.

Industrins miljöpåverkan ska minska. Den nya lagen om energikartläggning i stora företag innebär att svenska företag måste se över sin energieffektivitet och jag ser kartläggningen som ett utmärkt tillfälle och möjlighet för företag att ta steget fullt ut och både modernisera och effektivisera sina verksamheter.

Framgångsrika energikartläggningar förändrar enligt min erfarenhet företags sätt att jobba med energifrågor. Genom att utveckla processerna och gå från punktinsatser till ett helhetsgrepp kring energiförbrukningen minskar inte bara energikostnader avsevärt, det påverkar också på ett positivt sätt lönsamheten.

Energiledning är nyckel

Energiledning är centralt i energieffektiviseringsarbetet, det vill säga hur man kontinuerligt håller koll på sin energiförbrukning genom att höja kompetensen på området och installera mätutrustning som ger besked om energiförbrukningen på detaljnivå. Idag har man alltför ofta en vag, övergripande känsla av hur mycket energi som används och bristfällig insikt i exakt var man gör av med energi i onödan. För att hämta hem effektiviseringsvinsterna krävs energimätning på detaljnivå och ett fokuserat arbete med energifrågor. Genom att kontinuerligt analysera energianvändning samt behov, och byta till utrustning som är noga avpassad till verksamheten, kan man inte bara göra stora energivinster. På köpet höjer man även driftsäkerheten, minskar underhållsbehovet och kan i många fall även förbättra arbetsmiljön.

Analysera faktiska behov

För många industriföretag är processerna de mest energislukande. Ugnar, pumpdrifter och fläktar är bara några exempel på energianvändare med effektiviseringspotential. Har man åldrande utrustning kan det finnas stora energivinster att hämta hem genom att byta till nya, effektiva maskiner. På många håll ser vi också att man har kraftigt överdimensionerade maskiner. Av bekvämlighetsskäl byter man dessutom gärna ut utrustning ett-till-ett, mot likadana komponenter. När en motor, pump eller frekvensomriktare havererar är det nämligen den enklaste lösningen i den akuta situationen, även om man på längre sikt tjänar på att anpassa maskinparken till faktiska, aktuella behov.

Två framgångsrika exempel

När en kund nyligen ville byta ut en gammal pump som stått som reserv för de fall då någon av de två ordinarie pumparna mankerar var deras första tanke att byta mot en minst lika stor pump, men när vi analyserade deras verkliga behov såg vi att de täcktes väl av en mindre pump. Nu går den mindre, energisnålare pumpen som ordinarie, tillsammans med en av de större pumparna, och en av de gamla står som reserv. På det sättet sparar kunden energi, men får även andra fördelar. På fastighetssidan finns energivinster att göra genom att se över exempelvis ventilation, fläktar och belysning. Vid energikartläggningen av ABB:s egen serviceverkstad i Storvik installerade vi bland annat givare som mäter koldioxidhalten i luften, för att fläktarna ska kunna jobba mer effektivt och inte gå på högvarv i onödan. Vi rensade även igensatta system för värmeåtervinning för att förbättra verkningsgraden och föreslog totalt 16 åtgärdspunkter. De relativt enkla åtgärderna vi utförde hade betalt sig själva efter ett drygt år.

Sammanfattningsvis önskar jag att fler företag lyfter blicken och tar chansen att jobba mer med energieffektivisering då det kommer gynna svenska företag på både kort och lång sikt. En industri som arbetar systematiskt inom detta område bidrar därigenom till ett mer hållbart industriklimat.

Categories and Tags
About the author

Håkan Persson

Jag är chef för energieffektiviseringsgruppen inom ABB Sverige, samt chef för projektavdelningen inom drivsystemservice, med ansvar för att driva och utveckla projektverksamheten inom ABB drivsystemservice med fokus på energieffektiva lösningar och Turn Key-projekt mot svensk basindustri. Jag började min bana inom ABB 1999, på ABB Automation, och har därefter bland annat arbetat med marknadsutveckling och produktutveckling inom LV Motors mot Östeuropa, Mellanöstern samt Afrika.
Comment on this article