Varför väljer fler elnätbolag gasisolerade ställverk?

Svenska elnätbolag har ofta sett gasisolerade högspänningssställverk som ställverkens lyxalternativ. Bra men väldigt dyra. Nu verkar bilden ha förändrats.

Sedan länge är luftisolerade högspänningsställverk utomhus den helt dominerande tekniken för 145 kV-anläggningar i Sverige. Tekniken är gammal och minst sagt beprövad, redan 1893 levererade föregångaren till ASEA den första kommersiella 3-fas växelspänningsöverföringen i världen mellan gruvan i Grängesberg och kraftstationen i Hällsjön.

Gasisolerade högspänningsställverk (GIS) har funnits sedan 80-talet, och är den dominerande tekniken i många länder i Europa. I Sverige tror jag många kunder har sett GIS som ställverkens Rolls Royce. Bra men väldigt dyr, och därför inget för oss.

Jag tycker mig dock märka ett ökat intresse det senaste åren för GIS-anläggningar, även om det är från en ganska låg nivå. Varför det, kan man fråga sig. Det finns nog flera faktorer som samverkar för det ökande intresset.

En aspekt är säkert prislappen. Kostnaden för GIS-lösningar har sjunkit kraftigt så det numera inte är så mycket dyrare än att bygga luftisolerat utomhus. Dessutom går det hand i hand med en annan trend på marknaden: att gå ifrån luftisolerade ställverk utomhus och istället bygga inomhus. Alla som har stått och frusit i ett ställverk i november vet att allt blir så mycket bättre inomhus. Apparaterna utsätts inte för snö och kyla utan får stå helt skyddat, vilket förstås minskar underhållet och risken för fel. Samtidigt kan den som äger anläggningen sova tryggt om natten i vetskapen om att inga obehöriga kan ta sig in och ställa till med skada eller blir skadade själva. Det finns också en estetisk aspekt som man inte kan bortse ifrån. Även om jag tycker att ställverk är vackra så är det nog inte en uppfattning som delas av de flesta, som nog helst inte vill bo granne med ett. Med en inomhuslösning kan man lätt smyga in ställverket i ett bostadsområde på ett snyggt sätt.

Nackdelen är dock att inomhusställverk alltid blir lite dyrare än motsvarande luftisolerade utomhusställverk, eftersom man måste bygga en stor byggnad. Och det är här gasisolerade ställverk kommer in: De flesta som har sett en modern GIS har nog häpnat över hur ett helt 145 kV-ställverk med brytare, frånskiljare, mättransformatorer och dubbla samlingsskenor kan få plats i ett rum på en yta som en rymlig etta. Jämför det med de fotbollsplaner med en skog av isolatorer som man brukar mötas av i vanliga 145 kV-ställverk så är det lätt att inse fördelen. En extra bonus att bygga så kompakt är förstås också att man kan frigöra värdefull markyta, särskilt i tättbebyggda områden.

Kommer det ökande intresset för gasisolerade ställverk att hålla i sig? Det är naturligtvis svårt att sia om, men personligen tror jag att små, smidiga och flexibla ställverk definitivt har framtiden för sig.

Läs också: SF6 – en gas med unika egenskaper

Categories and Tags
About the author

Anna Knapp

Jag började på ABB som brytarkonstruktör 2002. Därefter har jag jobbat med försäljning av kraftprodukter på svensk marknad och varit chef för teknik- och anbudsverksamheten. Sedan 2014 arbetar jag med anläggningsförsäljning och har förmånen att tillsammans med elnätbolag hitta hållbara kraftlösningar till det svenska elnätet. Jag är utbildad inom elkraftteknik och har dessutom en examen från Journalisthögskolan. Personlig merit: 2013 var jag med i frågeprogrammet ”Vem vet mest” där jag lyckades ta hem segern för hela veckan.
Comment on this article