Nollzon – näringslivets initiativ för tysta och rena städer NU!

Vi är många som tycker att utrullningen av elbilar och utbyggnaden av tillhörande laddinfrastruktur går alldeles för långsamt.

Trots höga ambitioner på flera håll i landet; hos kommuner, organisationer, elbolag och andra aktörer, ligger Sverige långt efter andra länder i Europa. Att jämföra oss med Norge börjar blir tjatigt, men faktum kvarstår, vårt grannland har cirka fem gånger så många elbilar än Sverige och antalet i Norge fortsätter att öka snabbt. Även i Holland och Tyskland går det fort. Det faktum att det går förhållandevis långsamt i Sverige och att processen måste skyndas på, har debatterats i flera olika forum och vid många tillfällen. Bland annat skrev vår vd Johan Söderström och divisionschef Anders Nylander en debattartikel tidigare i år i Svenska Dagbladet Opinion, där de pekade på att näringslivet står redo med både teknik och ambitioner, men att nu även politikerna måste ta sitt ansvar för att deras vision, att Sverige till 2030 skall ha ställt om till fossiloberoende vägtransporter, verkligen slår in.

Näringslivet tar initiativet

Näringslivet, med ABB, Vattenfall och IBM i spetsen, tillsammans med Gröna bilister och i samverkan med Sustainable innovation, tar nu saken i egna händer, och lanserar initiativet Nollzon – ett projekt för att snabbt få tysta och rena städer! Idén är mycket enkel: genom att många företag antar Nollzons policy, som innebär att man alltid väljer en elbil när man beställer taxi, skapas en stor efterfrågan. Den leder till att taxibolagen köper in mera elbilar och fler och fler får åka eltaxi på sin resa och så växer hela Nollzon som ringar på vattnet. Det är enkelt och kostar ingenting.

Initiativet startar upp i Stockholm, med Taxi Stockholm som första leverantör. Nollzon kommer, precis som man hör av namnet, att bestå av olika zoner; till en början i Arenastaden, där Vattenfalls huvudkontor ligger, i Kista, där IBM har sitt kontor, samt i city, där vi också vill att en zon byggs upp. När någon på till exempel Vattenfall behöver en taxi, ringer man alltid till Taxi Stockholm, som då i sitt system direkt ser att det är en Nollzon-bokning och därmed i möjligaste mån skickar en elbil. Taxi Stockholm har redan sju stycken Tesla i sin taxiflotta och flera är på väg, så resenären har god chans att få en riktigt häftig åkupplevelse! Ju fler som bokar taxi inom dessa första noll-zoner, desto större efterfrågan får Taxi Stockholm på sina elbilar och desto fler elbilar kan de köpa in. Dessutom kommer behovet av laddinfrastruktur att öka när det åker fler och fler eltaxibilar, vilket gynnar tillverkare och operatörer av laddningsstationer.

Tanken är att Nollzon skall spridas till fler och fler städer

Vi vill att hela Sverige inom några år skall vara en enda stor NOLLZON, där inte bara taxibolagen kör med elbilar, utan även lokala budfirmor etc. Förutom att vi får rena och tysta städer växer nya möjligheter för dessa transportnäringar upp; de kommer att kunna köra på andra tider och på andra ställen, tack vare att de är tysta och inte avger några avgaser.

Vi vill att Nollzon blir som ett upprop till andra aktörer och företag att på ett mycket enkelt och konkret sätt hjälpa till att få våra städer CO2-fria. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Om alla städer börjar med en zon, som sedan växer till flera zoner, så kommer dessa till slut växa samman och täcka in hela Sverige. Och efter det kan det växa över våra landsgränser till våra grannländer och ner genom Europa.

Tänk, att få en grönare miljö är bara en taxiresa bort!

 

Categories and Tags
About the author

Jenny Miltell

Jag började min karriär på ABB:s forskningsenhet (Corporate Research), där jag utvärderade nya produkter och system ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. I början av 2010 startade jag upp ABB:s arbete inom eMobility, och var då produktchef för snabbladdarna. Sedan början av 2017 har jag en ny roll som marknadschef på Svensk försäljning Motorer och Drivsystem, där jag jobbar med vårt strategiska marknadsarbete kring hur vi kan hjälpa våra kunder att få energieffektiva lösningar etc med smarta drivsystem. Det är verkligen fascinerande att inse att vi kan hjälpa våra kunder att både spara pengar, energi och miljö – allt på samma gång! Följ mig gärna på Twitter: @JennyMiltell
Comment on this article