Vi måste locka den digitala generationen till industrin

Foto: Kim Norman

Det sägs att det krävs 10 000 timmars träning för att bli expert på något, oavsett om det är musik, idrott, schack eller teknik man håller på med.

Många av dagens ungdomar har spenderat mer än 10 000 timmar på dataspelande eller sociala medier. De är alltså redan experter. Men drar vi inom industrin någon nytta av det?

För samtidigt som unga använder avancerad teknik på ett sätt som aldrig förr söker sig allt färre till ingenjörsutbildningar. Vi får allt svårare att rekrytera unga människor som inte förstår varför det skulle vara sämre användarupplevelser, gemenskap och funktionalitet på jobbet än på fritiden.

Men det behöver inte vara så! Digitaliseringen av industrin är i full gång och i takt med att den accelererar skapas helt nya möjligheter, inte bara för oss att öka produktivitet och konkurrenskraft, utan också att skapa en arbetsmiljö som andas framtid och spännande utmaningar även för den dataspelande generationen.

ABB har i många år arbetat med digitalisering

Många av våra produkter är uppkopplade på internet. Vi samlar in stora datamängder, vi lagrar i molnet, vi analyserar och ger beslutsstöd. Och vi vet att utvecklingen kommer att accelerera. Därför investerar, forskar och utvecklar vi intensivt inom dessa områden. Vi samarbetar med de bästa universiteten och företagen och kommer att fortsätta göra så.

Resultatet av det arbetet? Ur det industriella perspektivet ser jag framför mig hur vi med digitaliseringens hjälp ökar vår konkurrenskraft. Jag ser möjligheter till ökad produktion och bättre kvalitet, större flexibilitet, lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet för människor.

Vi ser i samarbeten med våra kunder att digitaliseringen har positiva effekter. Ett exempel är gruvföretaget Boliden som med hjälp av automation är världsledande. Medarbetare som jobbar som ett lag där alla blir delaktiga tack vare att digitala lösningar skapar transparens.

Ur ett kompetensperspektiv då?

Med digitaliseringen kommer stora utmaningar, men också många möjligheter. För teknik till trots, i digitaliseringen är det självklart människan som spelar huvudrollen. Därför är det mycket viktigt att industrin bygger kompetens runt digitalisering, både genom vidareutveckling av våra medarbetare och, inte minst, genom rekrytering.

En hel generation av digitala experter är på väg ut i arbetslivet. Genom att våga ta in fler unga människor i industrin kan vi skapa en positiv cirkel där vi ökar vår kompetens om digitalisering, vi får in nya fräscha idéer och vi kan på sikt profilera industrin som en attraktiv arbetsplats.

 

Categories and Tags
About the author

Johan Söderström

Började som trainee 1986 och har sedan dess jobbat inom olika affärsområden och i olika ledarpositioner. Jag har också haft förmånen att bo utomlands i flera omgångar. Sedan 2011 är jag ansvarig för ABB i Sverige. Sportintresserad och tillbringar den lediga tid jag har med familjen. Följ mig gärna på Twitter: @J__Soderstrom
Comment on this article