Samverkan är en nyckel till svensk konkurrenskraft

Foto: Kim Norman

En rörlig arbetsmarknad med kompetenta arbetstagare är nödvändig om Sverige ska hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Kalla fakta vittnar om en hotande kompetensbrist. Men vänder vi på myntet finns här många möjligheter. Ett viktigt fokus för ABB är att hjälpa ungdomar och personer som idag står utanför den svenska arbetsmarknaden, att bli intresserade av teknik och se ingenjörsyrket som ett attraktivt alternativ.

På ABB finns mängder av intressanta och utmanande arbeten för den som vill arbeta med produkter och system som utvecklats för att hantera vår planets resurser smartare och effektivare. Möjligheten att kunna anställa välutbildade ingenjörer och tekniker är direkt avgörande för ABB:s framtid.

Mångfald är en framgångsfaktor för oss

Vi vet att mångfald stöder innovation och framgång, och därför välkomnar vi olika sätt att tänka och agera, olika egenskaper och färdigheter, olika erfarenheter och bakgrunder.

Som stor arbetsgivare och aktör i det svenska samhället medföljer ansvar och därför är vi med i praktikinitiativet Äntligen jobb. Vi vill hjälpa till att minska utanförskapet och bidra till att fler utlandsfödda akademiker får en rättvis chans på den svenska arbetsmarknaden.

ABB verkar, precis som många andra tekniktunga aktörer, aktivt för att jämna ut den sneda könsfördelningen på företaget. Vi har uppnått vårt mål att ha lika stor andel kvinnor i ledande positioner som vi har kvinnor totalt på företaget, men den andelen behöver öka. En satsning på ett internt nätverk för kvinnor i chefspositioner, som ökar deras synlighet och ger dem förbättrade möjligheter till karriärutveckling är en självklar del i detta arbete.

Vi initierar och stödjer ABB också flera projekt där barns och ungdomars intresse för teknik och matematik uppmuntras. Vi är till exempel med i Arbetsmarknadskunskap, där högstadieelever i alla skolor i Västmanland får en inblick i hur de kan bli en del av framtidens arbetsmarknad. Det är ett lyckat koncept där man ”vänder på steken”: vi pratar om vilka yrken som verkligen finns, som kan uppfylla barnets mål och drömmar, i stället för att utgå från det som barnet tror är ens drömyrke.

Varje sommar gör nästan tusen ungdomar sin praktik på ABB

De får på så sätt en inblick i yrkeslivet, erfarenhet och personlig utveckling. Listan på exempel kan göras mycket längre. Här finns till exempel Mattecentrum som erbjuder gratis läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik och Industrins Yrkesår, ett praktik- och utbildningsprogram som ger unga människor chans att se och lära sig hur våra produktionstekniska verksamheter fungerar.

Det här är bara några exempel på satsningar med många positiva effekter: De stärker och utvecklar ungdomarna som är med, de bidrar till ABB:s kompetensförsörjning och i slutänden kan de stärka svensk konkurrenskraft.

Vi tror att dessa initiativ är viktiga steg på vägen. Men det krävs ett aktivt och långsiktigt arbete, och en hel del fantasi, om vi ska hitta nya vägar att intressera och introducera barn och unga i teknikens värld samt öka bredden av vår kompetens. Samverkan med både det lokala näringslivet och offentliga verksamheter, med universitet och högskolorna runt om i vårt land är en avgörande del i det arbetet.

 

Categories and Tags
About the author

Åsa Jackson

Efter många år på ABB, i olika roller inom flera funktioner och enheter, ansvarar jag nu för HR-organisationen inom ABB Sverige. I min roll som personaldirektör är jag involverad både i vårt arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och motivera våra medarbetare samt i frågor som rör vår hälsa och säkerhet. Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång och jag drivs av att få jobba i ett företag där vi vill att alla ska trivas, lära och ständigt förbättras. Följ mig gärna på Twitter: @AsaJackson14
Comment on this article