Med sol i sinnet

Solen och vinden kommer snart att snurra till det för mänskligheten. Helt plötsligt kan man själv bygga en liten anläggning på taket och börja ta ut energi.

Än så länge kan man ju inte täcka sitt energibehov utan man behöver fortfarande nätet. Men om man kompletterar det här på olika sätt, kanske med ett litet lager av diesel, så kan de här micronäten faktiskt vara intressanta ekonomiskt.

Utvecklingen av micronät har olika drivkrafter i olika delar av världen. På Hawaii säger man redan att det är dyrare att bygga nya ledningar än att anlägga micronät. I Indien har premiärminstern sagt att 350 miljoner indier ska få tillgång till två lampor och en tv fram till 2020 (IVA-Aktuellt 3-2014, se sid 28-29), för att kunna höja utbildningsnivån i landet.

Micronät och privatägda kraftverk kan bli för elen vad internet blev för kommunikationen

Men det är inte bara micronät som är intressanta för framtiden, också HVDC-teknologi kan få stor betydelse för att hantera regionala variationer i inflöde av sol och vindenergi – och på så sätt samverka med den distribuerade produktionen.

Det som gör solenergi och vindkraft så intressant är att de är decentraliserade kraftkällor, medan man i det traditionella kraftsystemet alltid byggt storskaligt. Ju större kraftstationer desto bättre verkningsgrad. Vi har ju egentligen byggt ett system i hundra år där storskalighet har varit absolut mest konkurrenskraftigt.

Nu står vi inför något som börjar bli intressant prismässigt – där storskalighet inte längre spelar någon roll. Med solceller är det ju nästan en fördel om man sprider ut – för solen skiner ju alltid någonstans. Det här tror jag kommer få väldigt stora konsekvenser för kraftsystemet.

Categories and Tags
About the author

Stefan Thorburn

Anställd på ABB:s forskningsenhet Corporate Research sedan 1999 med att utveckla ideér för framtiden. Har en bakgrund inom kraftsystemstabilitet men arbetar alltmer med allmänna energifrågor och trendspaning.
Comment on this article