Dags för Sverige att höja ambitionsnivån när det gäller elbilar

Om vi inte snart går från ord till handling, från mindre försök till större satsningar, är risken stor att vi hamnar i ett nytt miljöbilsfiasko.

Vi har lokala elbilspooler, kommunala satsningar, utredningar och färdplaner, hamburgerrestauranger som satt upp laddstolpar på sina parkeringar, energibolag som installerat snabbladdare vid köpcentrum – ändå går det alldeles för sakta med utbyggnaden av en laddinfrastruktur för elbilar i Sverige.

Den senaste omgången diskussioner om elbilar och laddstationer har pågått i snart tio år. Projekten och försöken i snart fem. Ändå finns det bara 200 laddstationer med drygt 600 laddpunkter registrerade i den nationella databasen laddinfra.se. Av dem är 60 snabbladdstationer (15-30 minuters laddning med DC-uttag) och drygt 100 ”halvsnabba” stationer (cirka en timmas laddning med AC-uttag).

Elkraftbranschsens intresseorganisation Power Circle redovisar uppåt 2000 eldrivna personbilar i Sverige. De siffrorna bleknar dock när man jämför med grannlandet Norge, där det finns över 37 000 elbilar och nästan 6 000 laddpunkter. De första åtta månaderna i år ökade antalet norska elbilar med 300 procent, jämfört med samma period 2013.

Skillnaden mellan Norge och Sverige är tydlig också när det gäller målsättning: I oljelandet Norge har man ett mål på 50 000 elbilar. I Sverige sattes målet för nuvarande supermiljöpremie till 5 000 bilar.

En förklaring till varför det inte finns fler elbilar i Sverige är bristen på ställen att ladda dem. Det beror i sin tur på att elbilarna är så få.

Vi hamnar i ett Moment 22

För ett år sedan presenterade regeringen utredningen ”Fossilfrihet på väg”. Där var visionen att Sverige till 2030 kan ställa om till fossiloberoende vägtransporter. Enligt utredningen skulle framtidens fordon i huvudsak drivas med biodrivmedel eller elektricitet.

Inför valet och nu senast i skuggbudgeten talade Alliansen om att sätta upp 10 000 laddstolpar i hela landet. Faktum är att samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, vill ge statligt stöd till utbyggnaden av laddstolpar.

Så långt de fina orden

Men om vi inte snart går från ord till handling, från mindre försök till större satsningar, är risken stor att vi hamnar i ett nytt miljöbilsfiasko, liknande det som drabbade etanol- och gasbilarna.

I dag är det varken tekniken eller kostnaden som är problemet för elbilen. Vi har dessutom gott om el som har producerats på ett miljövänligt sätt och ännu mer energi kan frigöras till en laddning av elbilar genom energieffektivisering i industrin.

Det som saknas är viljan hos politiker att våga satsa på förändring

Ska elbilarna och laddstationerna bli fler måste någon våga ta första steget. Det mest rättframma och vanligaste förekommande förslaget är att staten gör den första investeringen. Allt eftersom elbilsflottan sedan växer kan privata aktörer ge sig in på marknaden och det bildas en positiv spiral.

Att just bristen på ställen att ladda elbilarna hindrar utvecklingen i Sverige är egentligen en motsägelse. Det genomsnittliga effektbehovet hos en elbil är lågt och elnätet finns så gott som överallt, inte minst i städerna.

Elbilar gör sig också bäst i stadsmiljö, där det är korta körsträckor med låg medelhastighet och mycket start och stop. Men om de inte bara ska vara ett alternativ som andrabil för ett mindre antal stadsbor måste infrastrukturen byggas ut så att fordonen kan utnyttjas i en stor del av landet.

Svårigheten att räkna hem investeringen i stationerna kan angripas ur flera perspektiv.

Förutom en satsning på elbilar hos staten, kommuner och landsting – för att skapa de första stora kunderna, som ökar volymen och därmed möjligheten att bygga fler laddplatser – kan man tänka sig en modell där nya bilar med stora utsläpp beskattas hårdare och därmed bidrar till finansieringen av en utbyggnad av infrastrukturen för elbilar.

Det är dags för Sverige att höja ambitionsnivån och ta upp kampen med Norge om att vara världsledande på elbilar

Till politikerna vill jag säga: fullfölj era vallöften om laddstationer och studera hur Norge gjort för att stödja utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem. Till bilindustrin: pressa priserna och visa att ni menar allvar med era satsningar på elbilen.

Vi på ABB är beredda att ta vårt ansvar. Vi är redo vara med i en storskalig utbyggnad av laddstationer.

Ge oss bara klartecken!

Även publicerad på SvD Opinion: “Risk för fiasko när det gäller elbilar

Categories and Tags
About the author

Anders Nylander

Divisionschef Discrete Automation and Motion i Sverige. Började på ABB 1981 som trainee. Jag har arbetat i olika ledande positioner inom affärsenheterna Motors and Generators och Robotics, fram till min nuvarande roll. Följ mig gärna på Twitter: @AndersNylander1
Comment on this article