Den bästa kWh är den icke konsumerade kWh

Få har nog lyckats undgå att höra talas om 20/20/20-målet. 20% förnyelsebart, 20% mindre CO2-utsläpp och 20% lägre energiförbrukning fram till år 2020*.

Dessa ambitiösa mål som har satts upp inom EU är ett steg mot ett hållbart samhälle. När jag i mitt arbete möter kunder och pratar elmätare så lyfter jag givetvis energieffektiviseringsbiten. Energieffektivisering är enligt mig det mest ekonomiska, miljövänligaste och enklaste sättet att närma sig ett hållbart samhälle idag.

Ingen kWh kan vara mer miljövänlig än en icke producerad, oavsett om det handlar om solceller, vindkraft eller vattenkraft. En icke konsumerad kWh har aldrig gjort någon påverkan på vår miljö vilket gör energibesparingar till det grönaste alternativet. På samma sätt medför en icke konsumerad kWh alltid en kostnadsbesparing, en besparing som möjliggör för kunderna att räkna hem de investeringar som har gjorts för att minska sin förbrukning. Det medför att kunden har stor potential att spara pengar på att vara miljövänlig, win-win. Att inte konsumera el kan många gånger även ses som det enklaste sättet att vara klimatsmart. Jag träffar ofta på anläggningar som har uppenbara energislukare vilka helt saknar funktion. Värmeslingor i marken som är igång året om, stora mängder belysning som endast utnyttjas ett fåtal timmar om dygnet och ventilation som går på fullt även över helger är bara några exempel. Enkla åtgärder kan medföra besparingar som motsvarar flera hushålls årsförbrukning.

Om det nu är så enkelt, miljövänligt och ekonomiskt att spara el, varför har inte alla redan gjort det? Svaret tror jag är medvetenhet. Medvetenhet kring vad det är som förbrukar och vilka åtgärder som krävs för att minska detta. Men också en medvetenhet kring vad en kWh är, hur mycket energi det faktiskt motsvarar. En kWh motsvarar den energi det krävs för att lyfta upp en bil till Eiffeltornets topp.

E=mgh
1200kg x 300m x 9,82 m⁄s^2 =3535200Ws=0,982kWh≈1kWh

Hur mycket skulle du vilja ha i betalning för att lyfta en bil upp för Eiffeltornet? I Sverige med dagens elpris får du ungefär 1 krona och 20 öre. Ingen lysande affär. Energi upplevs som oändligt när det är så lättillgängligt och förhållandevis billigt. Det är bara att plugga in sig mot nätet och glatt förbruka. Detta är en viktig anledning till varför svenska hushåll och industri förbrukar enorma mängder energi idag.

Så hur ökar vi medvetenheten kring energiförbrukningen och hur vägleder vi kunder till var åtgärder gör mest nytta? Jo genom mätning! Endast genom mätning får vi koll på var våra kWh går åt. Mot industrin brukar jag ibland marknadsföra våra mätare med att ”de berättar historien bakom varje kWh”. Förbrukningen dyker inte bara upp på räkningen i slutet av varje månad, utan kunden får information om vilken lokal, produktionslina, produkt osv. som har förbrukat denna kWh. Information som vägleder kunden till var besparingar ska sättas in. Samma resonemang kan tillämpas på hushållen. Med IMD (individuell mätning och debitering) får varje konsument betala för sin faktiska förbrukning istället för en schablonuppdelning. Helt plötsligt finns det ett ekonomiskt incitament för att genomföra besparingar.

Att mäta är att veta, och endast genom att veta kan vi leva ett energismart liv.

*”Energy 2010 – A strategy for competitive sustainable and secure energy” hämtad från Energimyndigheten.

Categories and Tags
About the author

Johan Carlsson

Jag började på ABB som trainee 2012 och fick sedan min fasta tjänst på Svensk Försäljning Lågspänningsprodukter, i rollen som produktchef för normprodukter och elmätare. Energifrågor är något jag brinner för då de sträcker sig mellan många grenar i samhället: ekonomi, politik, miljö och teknik. Därmed är det extra kul att få arbeta med elmätare och jag kommer lyfta några av de reflektioner som dyker upp på denna sida. Utöver arbetet har jag ett stort intresse i träning. Löpning, gym och ett nyfunnet intresse i cykling tar en stor del av min fritid.
Comment on this article