Samverka för ökad konkurrenskraft

Automation Scandinavia 2014. Foto: Jonas Bilberg

Industri, leverantörer, universitet, institut och statliga institutioner måste samverka för att behålla vår konkurrenskraft i världen.

Svensk industri har en unik position där det öppna klimatet mellan teknikdrivande kunder och leverantörer samt resurser från universitet och statliga institutioner bidrar starkt till att vi ligger i framkant inom automation. Vi har ett ovanligt öppet samarbetsklimat mellan kunder och leverantörer som jag inte sett någon annanstans i världen.

På ABB tänker vi därför i nya banor kring samarbeten. Ett bra exempel är företagsklustret Automation Region där vi samarbetar med kunder, leverantörer och kollegor – och även konkurrenter. Vi samverkar med akademier, institut och statliga institutioner som exempelvis Vinnova med bland annat det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation.

Det finns egentligen inga gränser för användningen av automation inom svensk industri och i samhället i stort, det är dessutom en förutsättning för att klara framtida resurs- och miljökrav. Samtidigt går utvecklingen från teknikfokus till mer användarvänliga system. Automation sätts i ett större sammanhang som alltmer inbegriper människan, inte minst med tanke på att skapa attraktiva arbetsplatser.

Inom styr- och kontrollmiljöer tittar vi därför på datorspel och den interaktion som krävs med snabba meddelande, symboler och omedelbar respons. Dels för att det är ett sätt att attrahera och anpassa till nästa generation operatörer, dels – och kanske främst – för att spelmiljön är utvecklad med direkt tanke på användaren. En förutsättning för vår framtida konkurrenskraft.

Om Sverige vill fortsätta vara ledande i världen inom processautomation är det direkt avgörande att industri, leverantörer, universitet, institut och statliga institutioner samverkar för att skapa framtidens automationssystem och behålla vår konkurrenskraft i industrin.

Categories and Tags
About the author

Håkan Nytorp

Jag börjande på ABB 1987 och har sedan dess tillbringat större delen av min karriär i Australien, Thailand och Singapore. April 2013 kom jag hem till Sverige för att ta över som divisionschef för ABB Process Automation. Jag har ett genuint intresse i att vara med och driva utvecklingen av automation till svensk processindustri – på ABB och tillsammans med teknikdrivande kunder och leverantörer i Sverige. Fritiden tillbringar jag gärna på västkusten tillsammans med min familj.
Comment on this article