Forskningen är central på ABB

Ta chansen att jobba med framtida teknologier för ett hållbart samhälle.

Det första många möter när de kommer i kontakt med ABB är någon av våra olika affärsenheter som producerar, säljer och marknadsför våra produkter. Det inte lika många vet om är att ABB har en centraliserad forskningsenhet Corporate Research (CRC), vilken har som uppgift att säkerställa att ABB har framtida teknologier som gör att affärsenheterna kan fortsätta att vara konkurrenskraftigt i långa loppet.

Som Tekn. Dr. på traineeprogrammet hamnade jag direkt på CRC i Västerås och jag har även min fasta placering där efter programmet. Miljön på forskningsenheten är verkligen inspirerande med toppforskare från hela världen. ABB har totalt 9 stycken liknande forskningsenheter över hela världen (Sverige, Schweiz, Tyskland, Polen, Kina, USA och Indien) varav den svenska är störst med ca 250 forskare och drygt 40 olika nationaliteter. Blandning av människor skapar en riktig smältkittel för nya idéer och teknologier som det är en verklig förmån att få vara en del av.

För att förstå vilka teknologier våra kunder behöver och vilka utmaningar de står inför sker all forskning i nära samarbete med de olika affärsenheterna. Traineeprogrammet har gett mig möjligheten att komma ut och se olika enheter, som nu när jag sitter utlokaliserad hos FACTS och kan lära mig mer om deras arbetssätt och produkter. Det är något jag hoppas kunna ta med mig tillbaka till CRC för att ytterligare öka kundfokuset i våra forskningsprojekt.

Förutom att jobba med framtidens teknologier har CRC en viktig uppgift att föra ABB:s talan med olika universitet i Sverige och världen. Dels för att hålla oss uppdaterade om det senaste som händer inom forskningen men även att locka studenter till företaget. För förutom traineeprogrammet så finns det ypperliga möjligheter för studenter att göra sitt examensarbete hos ABB, och CRC är den enhet inom ABB som handleder klart flest studenter. På ABB:s sida med lediga tjänster annonseras alla exjobben, så ta chansen att jobba med världsledande teknologier för ett mer hållbart samhälle.

 


Läs fler artiklar om livet som trainee på ABB.

Categories and Tags
About the author

Henrik Löfås

Civilingenjör i teknisk fysik och disputerad forskare inom materialteori från Uppsala Universitet. När jag var klar med mina doktorandstudier kände jag att det var dags att lämna den akademiska världen, och det blev en perfect match då ABB annonserade efter en Tekn. Dr. till traineeprogrammet. Till skillnad från de andra traineerna fick jag min fasta placering från dag ett, inom Power Technologies-avdelningen på Corporate Research i Västerås. Under programmet har jag haft praktikperioder på forskningsavdelningen med både interna projekt och uppdrag mot FACTS. Jag har även varit en period på svensk försäljning av motorer och drivsystem.
Comment on this article