Hälsa och säkerhet i fokus, igen!

HRL-kurs. Foto: Anders Göransson

”By failing to prepare, you are preparing to fail” – Benjamin Franklin

Under traineeprogrammet har vi fått lära oss att olyckor inte sker av en slump, de sker för att vi tillät olyckan att uppstå. För att rädda liv krävs det därför ett aktivt ställningstagande som bygger på att alla säkerhetsrisker inom arbetet är oacceptabla.

Att ABB är ett företag som inte blundar för risker i arbetet och ser personalens säkerhet som en huvudprioritering är knappast något nytt för oss traineer. Därför kändes det fullt naturligt att, som en del i traineeprogrammet, spendera en förmiddag med att öva hjärt-lungräddning tillsammans med mina traineekollegor. Under några timmar drillades vi på att göra kompressioner, inblåsningar samt användning av de hjärtstartare som finns utplacerade på våra arbetsplatser. Det ger mig en stor trygghet att veta att många av mina kollegor, inklusive jag själv, har kompetens nog att kunna rädda liv om olyckan skulle vara framme.

Snart kommer vi traineer att stå inför vårt största val hittills, att välja fast placering. Denna placering kommer, till skillnad från tidigare praktikplaceringar på tio veckor, vara vår permanenta placering under en längre framtid. Det är även utifrån den fasta placeringen som utlandspraktiken sker. Själv ser jag min framtid ute på någon av ABB:s högspänningsanläggningar, där riskerna är betydligt större än i kontorets skyddade miljö. Det känns därför skönt att veta att säkerheten alltid är i fokus på ABB, oavsett i vilket land och på vilken plats jag befinner mig.

Traineer på kundbesök
Hjälm på! Foto: Anders Göransson
Categories and Tags
About the author

Johan Westerberg

Civilingenjör i Maskinteknik från Chalmers med mastersinriktningen Sustainable Energy Systems. Då ABB är ett företag som går i framkant i satsningen på förnyelsebar energi och hållbar utveckling tvekade jag inte en sekund att hoppa på traineeprogrammet när chansen dök upp.
Comment on this article