Ökat teknikintresse bland unga minskar hotet om kompetensbrist

Foto: Kim Norman

En rörlig arbetsmarknad med kompetenta arbetstagare är nödvändig om Sverige ska hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Kalla fakta vittnar om en hotande kompetensbrist. Men vänder vi på myntet finns här så många möjligheter, och en av ABB:s stora utmaningar är därför att hjälpa till att få ungdomar intresserade av teknik och se ingenjörsyrket som en attraktiv framtid. Vi vill ge unga chansen att komma in i arbetslivet och upptäcka vilken spännande bransch det här är. På ABB finns mängder av intressanta och utmanande arbeten för den som vill arbeta med produkter som utvecklats för att hantera vår planets resurser smartare och effektivare. Möjligheten att kunna anställa välutbildade ingenjörer och tekniker är direkt avgörande för ABB:s framtid.

Därför initierar och stödjer ABB flera projekt där barn och ungdomars intresse för teknik och matematik uppmuntras. Vi är till exempel med i Arbetsmarknadskunskap, där högstadieelever i alla skolor i Västmanland får en inblick i hur de kan bli en del av framtidens arbetsmarknad. Det är ett lyckat koncept där man ”vänder på steken”: vi pratar om vilket yrke som kan uppfylla barnets mål och drömmar, i stället för att utgå från det som barnet tror är ens drömyrke.

Varje sommar gör nästan tusen ungdomar sin praktik på ABB, och får på så sätt en inblick i yrkeslivet, erfarenhet och personlig utveckling. Listan på exempel kan göras mycket längre. Här finns till exempel Mattecentrum som erbjuder gratis läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik och Tekniksprånget, ett praktikprogram som ger avgångselever från gymnasieskolan chans att praktisera på ett teknikintensivt företag för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära.

Det här är bara några exempel på satsningar med många positiva effekter: De stärker och utvecklar ungdomarna som är med, de bidrar till ABB:s kompetensförsörjning och i slutänden kan de stärka svensk konkurrenskraft.

Räcker dessa åtgärder? Jag tror att de är viktiga steg på vägen. Men det krävs ett aktivt och långsiktigt arbete, och en hel del fantasi, om vi ska hitta nya vägar att intressera och introducera barn och unga i teknikens värld.

 

 

Categories and Tags
About the author

Åsa Jackson

Efter många år på ABB, i olika roller inom flera funktioner och enheter, ansvarar jag nu för HR-organisationen inom ABB Sverige. I min roll som personaldirektör är jag involverad både i vårt arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och motivera våra medarbetare samt i frågor som rör vår hälsa och säkerhet. Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång och jag drivs av att få jobba i ett företag där vi vill att alla ska trivas, lära och ständigt förbättras. Följ mig gärna på Twitter: @AsaJackson14
Comment on this article