Arbetsmiljö och säkerhet kommer alltid först

Foto: Jonas Bilberg

En säker arbetsmiljö handlar oerhört lite om statistik. Det handlar om människor. Det är det som gör att vi jobbar aktivt med de här frågorna.

Vi människor tenderar att välja det beteende som ”belönas”. Exempelvis kör vi för fort för att hinna i tid till mötet, fast vi vet att vi inte borde. Eller så slarvar vi med skyddsutrustning för att vi vinner lite extra tid på det och ”det gick ju bra sist”. Vi behöver gå till botten med varför vi agerar på ett visst sätt.

ABB:s säkerhetsresa har gått från enkel olycksrapportering till numera grundliga analyser av såväl tillbud som risker. Analyserna är inte klara förrän grundorsaken är funnen – och åtgärdad. Vi jobbar tillsammans i breda nätverk av miljö-, arbetsmiljö- och elsäkerhetsspecialister som fungerar som rådgivare och pådrivare.

Att i både ord och handling få med hela kedjan från medarbetare till kund och leverantörer är en av mina utmaningar som arbetsmiljö- och hållbarhetschef. När vi jobbar med beteenden i säkerhetsfrågor handlar det inte bara om att få bort det som är dåligt, lika viktigt är att stärka det som är bra och alla dem som gör ett bra jobb. Utan engagerade medarbetare blir det ingen säkerhetskultur.

Arbetslivet förändras och tempot blir allt högre. Ledtiderna blir kortare samtidigt som projekten blir allt mer komplexa. Ibland tror någon kanske att tid är viktigare än säkerhet. Därför gäller det att vara tydlig: vi tar aldrig några genvägar. Vi uppmuntrar våra medarbetare och samarbetspartners att rapportera eventuella problem och vill skapa en kultur där alla vet att vi säger nej till arbetsuppgifter som inte kan göras på ett säkert sätt.

Utöver den självklara humana sidan av arbetsmiljöfrågan så finns också en direkt koppling till resultatet. Mår vi bra på jobbet så presterar vi bra. Hälsa och säkerhet är därför också en affärsstrategisk fråga. Våra kunder ställer hårda krav på oss i säkerhetsfrågor vilket är positivt – det får oss att vässa oss ytterligare. En kontinuerlig dialog med kunder och entreprenörer gör att vi lär av varandra och skapar en grund för ett gemensamt starkt säkerhetstänk.

Med ett målmedvetet arbete bygger vi successivt en gedigen säkerhetskultur. Vi vinner affärer på det och attraherar företag som tänker likadant. Även om mycket har hänt på tio år så finns det många utmaningar kvar. Därför är det viktigt att vi hela tiden är på tårna och aldrig slappnar av.

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Categories and Tags
About the author

Lena Westerholm

Jag började på Corporate Research 2000 och har jobbat med hållbarhetsfrågor i olika former sedan dess. Idag är jag ansvarig för ABB:s enhet Sustainability Affairs där vi tillsammans i nätverk av miljö- och arbetsmiljödrivare brinner att få stärka integreringen av dessa frågor på ett strategiskt sätt i affärsverksamheten. När jag inte sysslar med det så tar jag gärna en tur på sjön i segelbåten med familj och vänner, det är ett gott liv!
Comment on this article