Ökad konkurrens – en möjlighet

Ökad konkurrens utmanar oss på ett positivt sätt att hela tiden lyfta oss och bli bättre.

Utvecklingstakten ökar dramatiskt och befintliga konkurrenter utvecklas och nya tillkommer. Men oavsett om konkurrenterna är stora eller små, kommer från öst eller väst behöver vi i Sverige öka vår konkurrenskraft för att Sverige ska fortsätta vara ett av världens ledande industriländer.

Vi utmanas att tänka nytt och vässa våra erbjudanden, att hela tiden och i allt vara innovativa. Vi på ABB tycker att just innovation är ett av de absolut viktigaste områdena för att fortsatt vara konkurrenskraftig. Vi har fler än 8000 ingenjörer och tekniska doktorer i världen som jobbar med att utveckla våra erbjudanden. En av grundpelarna för innovation är samarbete. Det är när vi samarbetar med universitet, högskolor, kunder, leverantörer, myndigheter och andra organisationer som vi hamnar rätt med att ta fram riktigt bra och konkurrenskraftiga erbjudanden. Det i sin tur ger kunderna mervärde och som hjälper dem att bli mer effektiva och produktiva på ett hållbart sätt.

ABB är kraft och automation för en bättre värld. Vi levererar till kraftbolag, industrikunder och till transport och infrastrukturkunder. Vi finns i över 100 länder och i mer än 600 stora städer. I Sverige finns vi nära våra kunder med 9 200 kompetenta och duktiga medarbetare som skapar resultat. Att ha duktiga ledare och medarbetare med rätt kompetens som tillsammans står för en sund kultur är en förutsättning för en stark konkurrenskraft. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och samhällsbyggare.

Bli vän med och inspireras av ökad konkurrens – det är en möjlighet!

Categories and Tags
About the author

Johan Söderström

Började som trainee 1986 och har sedan dess jobbat inom olika affärsområden och i olika ledarpositioner. Jag har också haft förmånen att bo utomlands i flera omgångar. Sedan 2011 är jag ansvarig för ABB i Sverige. Sportintresserad och tillbringar den lediga tid jag har med familjen. Följ mig gärna på Twitter: @J__Soderstrom
Comment on this article