Framtidens operatörsplats – redan idag

Receptionen var snygg och välplanerad, mötesrummen moderna. Jag tänkte: "Wow! Det ska bli spännande att se kontrollrummet."

Men när jag öppnade dörren till kontrollrummet var det som att stiga in på ett annat ställe: jag möttes av en otrivsam miljö med en massa olika system, skärmar i olika storlekar, packat med data på varje skärm, spring ut och in, matos, dåligt med ljuddämpning och usel belysning. Jag har sett många operatörsmiljöer runt om i Sverige och tyvärr är detta en vanlig upplevelse. Särskilt vanligt är det när man slår ihop flera kontrollrum till ett centralt. Företagen integrerar inte de olika systemen. I stället får operatörerna en skärm per system. Resultatet kan bli att operatörerna inte orkar ta in alla intryck och all information. En operatör fattar mängder med beslut per dag och förväntas lösa problem direkt. Eller ännu hellre, innan det har blivit ett problem, innan det blir stopp och störningar.

Många gånger får systemuppbyggnaden styra arbetsupplägget när det borde vara precis tvärtom. Om man kör en anläggning med fyra olika system krävs det en operatör för varje system.

Men det behöver inte vara så. Vi kan lösa det med en integrerad operatörsmiljö där operatören har tillgång till all information i ett och samma system samt en översikt av processen (istället för bara detaljerade bilder som inte ger “hela bilden”). Information från all processutrustning men också elektriska system, live-video, produktionsplanering, underhållssystem, dokumenthanteringssystem etc. Information är inte längre låst till en specifik skärm, utan operatören kan själv skapa sin egen optimala arbetsplats beroende på situation (dessutom halverar vi antalet skärmar genom detta). Möjligheter att själva ställa in ergonomi, ljud, ljus, vinklar, höjd, osv. höjer “fokuset och motivationen” ytterligare vilket kan behövas, inte minst under ett tolvtimmarspass nattetid.

För att den fysiska miljön också ska bli bra samarbetar vi med CGM, ett företag som är specialiserat på att göra layout och möbler till kontrollrum. Tillsammans skapar en vi en arbetsmiljö som är fysiskt och psykiskt mer skonsam mot operatörerna, och där de lockas till att bli aktiva istället för att bara reagera på larm. En bonus i det arbetet är det blir enklare att locka yngre människor till den här typen av jobb.

Vi bygger framtidens operatörsplats redan idag för att varje operatör ska kunna göra mer och för att du ska kunna attrahera och behålla de operatörer du vill ha.

Mer att läsa:

800xA operator effectiveness
Extended Operator Workplace, case från Akzo Nobel

Categories and Tags
About the author

Lena Stridsman

Jag började på ASEA 1985 och har hunnit bli veteran. Styrsystem och särskilt operatörsmiljöer har jag hållit på med i 20 år i olika försäljnings och marketingsammanhang. Allra roligast är det att träffa kunder och få insyn i deras problematik och visioner kring kontrollrum och få vara med att diskutera kring detta! Lära mig nytt i en kreativ anda tillsammans med andra gillar jag verkligen. Sitta och ta det lugnt på balkongen, dricka något gott, bra musik och sol är också fint!
Comment on this article