En askungesaga – sextio år med HVDC

För sextio år sedan introducerade ABB högspänd likström (HVDC). I dag har HVDC en enorm påverkan på branschen när farhågorna över växthusgaser ökar.

Minns du när det krävdes sju dagar ombord på en oceanångare för att korsa Atlanten? Sedan kom det fyrmotoriga propellerplanet Lockheed Constellation och senare även det jetdrivna Boeing 707 som förändrade synen på resandet när avstånden minskade över en natt.

Eller minns du kanske frustrationen över att befinna dig i en stad utomlands i skriande behov av en betaltelefon för att ringa hem och inse att du inte hade den växel som krävdes? Det här var tiden före mobiltelefonen, som sedan utvecklades till smarta telefoner som i sin tur har revolutionerat personlig kommunikation och tillgång till information.

På liknande sätt har elektriciteten utvecklats. För sextio år sedan introducerade ABB högspänd likström (High Voltage Direct Current, HVDC), något som tillät kraftöverföring över enorma avstånd med minimal energiförlust. Redan 1954 lanserades världens första kommersiella HVDC-länk mellan det svenska fastlandet och Gotland. I många år var det här genombrottet elvärldens ”Askungesaga”; tystlåtet trummande på i bakgrunden och ofta förbisedd utan att någon insåg dess fulla potential.

Tack vare de senaste årens snabba industrialisering av Kina, Brasilien och andra utvecklingsländer samt stärkt av den växande oron över klimatförändringarna kom till slut ett genombrott för HVDC och teknologin fann sin plats i historien. I dag har HVDC en enorm påverkan på branschen när farhågorna över växthusgaser ökar och den enorma potential den här teknologin har för förnybar energi uppmärksammas.

Laying of the Gotland HVDC cable 1953-07-07

Genom stora projekt där energi måste överföras över makalösa avstånd mellan naturliga källor som t.ex. vattenkraftverk och energislukande urbana konsumenter har HVDC profilerat sig på energimarknaden. Ett tydligt exempel på detta är överföringen av energi mellan ”De tre ravinernas damm” i Kina och landets storstäder i öst. Mindre, men mer frekvent förekommande exempel som har blivit allt mer viktiga är system som länkar samman källor av förnybar energi, som t.ex. vindkraftverk till havs, med landbaserade omriktarstationer och tack vare uppkomsten av det smarta elnätet kan distributörer av elektricitet och konsumenter bättre hantera tillgång och efterfrågan.

Städer som New York, Los Angeles, Sao Paulo, Shanghai, Delhi och Johannesburg får redan i dag stora delar av sin elektricitet – oftast överförd över enorma avstånd med knappa förluster och minimal miljöpåverkan – genom HVDC. Både nationella och regionala energinät har också anslutit sig i Europa och på de amerikanska kontinenterna samt i såväl Afrika som Australien.

Mer är på ingång och ABB:s senaste genombrott med likströmsbrytare för HVDC torde driva på efterfrågan. Samtidigt slås nya rekord: den elektriska ”supermotorvägen” mellan Xiangjiaba och Shanghai, som transporterar 6400 megawatt över 2000 kilometer åt 31 miljoner människor har blivit kallad den största framgången i överföringskapacitet och effektivisering på över 20 år. Den har till och med framkallat ett nytt epitet: Ultrahigh-Voltage Direct Current (UHVDC).

Men är det här något som märks? Självklart inte. Precis som med 707:an, de första användbara mobiltelefonerna och många andra innovativa teknologiska lösningar förundras konsumenterna till en början, men lär sig snabbt att ta dessa innovationer för givna. (Kolla i historieböckerna om vilken sensation den första kulspetspennan var.) De flesta konsumenter har ingen aning om hur energin de förbrukar tillkom och bryr sig förmodligen ännu mindre om var ifrån den kom. Allt som betyder något är att lyset fungerar och att räkningarna inte är alltför höga.

Men när nu HVDC firar sin 60-åriga födelsedag är det kanske dags att höja rösten en aning om vilka fördelar denna innovation faktiskt har. Att försöka lansera HVDC som ett varumärke (ungefär som ”Intel Inside”) är nog att ta det ett steg för långt. När allt kommer kring pratar vi faktiskt om elektricitet här, vilket är bland det mest banala för de flesta människor utanför laboratoriet.

Dock skulle kanske lite ”konsumentutbildning” vara på sin plats, så här på 60-årsdagen? Hur många människor uppskattar verkligen och förstår vad den här teknologin har frambringat när det gäller energieffektivitet, minskning av klimatpåverkan och lägre räkningar?

I Askungesagan krävdes det en stilig prins för att se och uppskatta Askungens sanna värde, och kanske väntar HVDC bara på sin rätta friare snarare än en riddare i skinande rustning. Och när det väl sker kommer världen att uppmärksamma en av dess obesjungna hjältar.

Categories and Tags
About the author

Hans Johansson

Jag är marknads- och försäljningschef för ABB:s HVDC enhet. HVDC - High Voltage Direct Current (högspänd likström). Jag har förmånen att arbeta tillsammans med ett engagerat team där vi tillsammans utvecklar lösningar för det hållbara samhället. För mig är HVDC mer än bara ett arbete. På fritiden är det skidåkning som gäller och slalom i först hand.
Comment on this article