Spar energi – använd mer el!

Foto: Per Groth

Earth Hour engagerar många, men är det rätt väg att gå? Vilka är konsekvenserna av den goda intentionen?

På lördag 29 mars är det åter dags för Earth Hour och uppskattningsvis 1,3 miljarder människor runt om i världen kommer släcka ljuset under den timme evenemanget pågår.

Som manifestation är Earth Hour inte fel, att öka medvetenheten kring energifrågor. Den stora vinsten blir dock inte att spara energi. Det är bara en timme, en dag om året. Den energi som sparas är liten och har mycket begränsad praktisk betydelse.

Earth Hour är ett utomordentligt tillfälle att sprida kunskap om vad som verkligen gör skillnad i energi- och klimatpolitiken. En stor del av lösningen ligger i en fortsatt god ekonomisk utveckling där vi har råd att prioritera miljöproblemen genom utveckling av bättre teknik och miljövänligare energikällor.

I stora delar av världen innebär Earth Hour att kraftverk baserade på fossileldning som kol, naturgas och olja snabbt kommer att kopplas in för att balansera den plötsliga ökningen av el när lamporna tänds igen. Resultatet kan bli att vi producerar mer utsläpp än vad vi annars skulle ha gjort.

Elektricitet har gett mänskligheten stora fördelar. Men nästan 3 miljarder människor bränner fortfarande fossila bränslen som ved, kol etc. inomhus och utomhus, för att laga mat och hålla sig varma och fungera som belysning när solen gått ner. Med tillgång till el skulle de spara enorma mängder energi och inte minst minska miljöpåverkan.

För Sverige kan utvecklingen av nya energieffektiva lösningar leda till att svenska miljöteknikföretag får ökad kunskap och stärkta konkurrensfördelar som kan omsättas i ökad export.

Vi kan få ett större engagemang genom att inte använda mer energi än vad vi verkligen behöver, vilket dessutom går utmärkt att göra utan att tumma på vår levnadsstandard.

Se Earth Hour som en påminnelse av vikten av energieffektivitet, som att stänga av ”onödig belysning”. Det är sunt!

 

Categories and Tags
About the author

Håkan Johansson

Jag jobbar som specialist inom smarta nät på ABB och har under mina drygt 30 år i koncernen haft flera befattningar inom försäljning och marknadsföring både i och utanför Sverige. Sedan 2009 har jag varit aktiv inom marknadsföring och marknadskommunikation för ABB:s globala satsning på smarta nät.
Comment on this article