Sveriges största solcellspark invigd

Parken ligger mellan Västerås och Enköping omedelbart norr om E18, där den är väl synlig för alla passerande bilister.

Den 5 februari 2014 invigdes den första MW-solcellsparken i Sverige av energiminister Anna-Karin Hatt tillsammans med Magnus Hellberg, VD Kraftpojkarna, Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi, Ulla Persson, kommunalråd i Västerås och ordförande i Mälarenergi.

Solparken är ett samarbete mellan Kraftpojkarna och Mälarenergi. Kraftpojkarna har byggt och äger solcellsparken. Mälarenergi köper in solelen och säljer den vidare till sina kunder.

Mälardalens högskola bedriver ett forskningsprojekt tillsammans med Kraftpojkarna och Mälarenergi som heter ”Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark”. Jag är som gästforskare på MdH projektledare för utvärderingsprojektet. Projektet har beviljats stöd av Energimyndigheten. I projektet kommer bland annat 10 mindre solcellssystem på 3-8 kW vardera att följas i detalj.

  1. 2-axlig solföljning.
  2. 2-axlig solföljning med effektoptimerare på varje modul.
  3. 1-axlig solföljning.
  4. 1-axlig solföljning med effektoptimerare.
  5. Fast fristående, med 19 graders lutning.
  6. Fast fristående, med 19 graders lutning och med effektoptimerare.
  7. Fast fristående, med 41 graders lutning.
  8. Fast fristående, med 41 graders lutning och med effektoptimerare.
  9. Fast på tak, med 19 graders lutning.
  10. Fast på tak, med 19 graders lutning och med effektoptimerare.

Mälarenergi kommer att utvärdera eventuell påverkan på mellanspänningsnätet, dit solelen matas in.

Mer läsning…
MDH: Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark
ABB: Solcellspark växer fram i Västerås

Fler bilder

 

Categories and Tags
About the author

Bengt Stridh

Jag jobbar på ABB, Corporate Research, sedan 1988. Har disputerat i materialvetenskap. Tror på solenergi och är adjungerad lektor inom solcellsystem vid Mälardalens högskola. Bor med Maria i Gäddeholm sedan 2006 i hus med bland annat solfångare och solceller. Följ mig gärna på Twitter: @Bengt_Stridh
Comment on this article