Nya ekodesignkrav för transformatorer förhindrar bara de sämsta produkterna på marknaden

Den 13 december 2013 var det omröstning om ekodesignkrav för transformatorer. Tyvärr blev resultatet lågt satta krav.

Den nya beslutade förordningen sätter energieffektivitetskrav på transformatorer i två steg, 1 juli 2015 och 1 juli 2021. Men tyvärr är kraven som ska vara uppfyllda den 1 juli 2015 lågt satta och kommer bara förhindra de sämsta produkterna på marknaden. Jag hade gärna sett att de skärpta kraven som utlovas 2021 hade kommit redan från start.

På ABB tillverkar vi redan idag distributionstransformatorer som har 50 % lägre förluster jämfört med de ekodesignkrav som börjar gälla 2015. Även våra krafttransformatorer uppfyller idag energieffektivitetskraven som kommer 2015.

Dessutom redovisar The Global Carbon Project (GCP) att koncentrationen av CO2 i atomsfären låg på 36 Gigaton år 2013 jämfört med målet på 32 Gigaton. Med energieffektivare transformatorer kan vi undvika CO2-utsläpp motsvarande ca 200 000 personbilar – årligen, bara i Sverige. Det är lika med 1,6 TWh per år i det Svenska elnätet.
Det finns alltså lösningar redan nu som ger vinster till både transformatorägaren och samhället, så varför vänta ända till 2021 med de skärpta kraven?

Det som trots allt glädjer mig är att fler och fler elnätföretag och industrier väljer de mer energieffektiva transformatorerna, just för att de ger besparingar och även konkurrensfördelar.
En livsmedelsindustri i södra Sverige bekräftade till exempel nyligen att de tjänat in investeringen av en lågförlusttransformator på 17-18 månader. Därefter är det ren vinst under resten av transformatorns livslängd, det vill säga i ytterligare cirka 40-50 år.

Vi kan dock se att värderingen av förlusterna varierar ganska kraftigt mellan olika eldistributionsföretag. Kostnaderna av förlusterna baseras ofta på dagens elpris. Det tycker vi inte är realistiskt, eftersom transformatorn har en mycket lång livslängd. Vidare är det väldigt lätt att vara kvartalsfokuserad istället för att se till vinsterna på några års sikt.

Som systemet fungerar idag har elnätföretagen inte tillräckliga incitament för energieffektivisering och eftersom ekodesignkraven initialt är lågt satta kommer vi inte att få den önskade draghjälpen och den effekt som är fullt möjlig. Det känns frustrerande då teknik och material faktiskt används redan.

Samtidigt tror jag att det behövs ytterligare insatser för att få skjuts på energieffektiviseringen i elnätet. Jag tror till exempel på en elnätreglering som stimulerar till bättre planering och energieffektivare lösningar, men det måste stöttas av reglerande myndighet (Energimarknadsinspektionen) med långsiktiga incitament, och framförallt, det behöver komma något inom en snar framtid så att vi kan öka takten mot ett energieffektivare elnät.

Men under tiden som incitamenten växer fram jobbar jag och mina kollegor engagerat vidare med teknikutvecklingen som ska bidra till tillförlitlig elförsörjning, minskade energiförluster och ett mer hållbart samhälle, och vi hoppas att våra kunder gör oss sällskap på resan – som faktiskt redan har börjat.

Vår lågförlusttransformator som har 50 % lägre förluster jämfört med de ekodesignkrav som börjar gälla 2015.
Categories and Tags
About the author

Bo Silversten

Efter några lärorika år på ABB:s reläfabrik i Västerås i början av 80-talet, fortsatte jag i 20 år som försäljare av kraftprodukter och -system inom ABB:s svenska försäljning. Sedan 2004 är jag marknadschef för ABB:s transformatorer på den svenska marknaden. Jag arbetar också med energieffektiva kraftprodukter inom ABB.
Comment on this article