Snåla energieffektiva transformatorer ger stora besparingar

Transformatorer har funnits i över 125 år. Det är en beprövad teknik och många reflekterar inte så mycket kring den längre, tyvärr.

En transformator är ju en stor investering och en huvudkomponent i ett elkraftssystem. I det tysta har teknikutvecklingen gått framåt även på det här området och val av rätt teknik kan innebära stora besparingar för både ägaren och för samhället.

Jag förstår inte varför våra svenska transformatorköpare inte tekniskt verifierar de transformatorer de köper. Det finns en hel del krafttransformatorer på marknaden som sannolikt inte uppfyller IEC:s normer, framförallt vad det gäller de mekaniska och termiska krafterna.

Det är viktigt att transformatorleverantörerna lever upp till vad de lovar, annars kommer vi att få ett elnät som riskerar att få stora störningar som följd. Vi ser en ökad felfrekvens i vårt svenska elnät idag och jag är uppriktigt förvånad över att myndigheter och länder inte kräver högsta kvalitet på sina elnät. Och det är frustrerande att varje liten förändring tar sådan tid.

Vinsterna med att ligga i utvecklingens framkant är stora. Om du köper en modern, energieffektiv distributionstransformator får du betala mellan 15-70 procent mer i inköpspris, beroende på vilken typ av energieffektiv transformator du väljer. Men det har du sparat in efter kanske 3-7 år beroende på vilken kapitalisering av förlusterna du har och vilka miljöbelastningar du måste räkna med. Sedan fortsätter du att tjäna pengar på energibesparingarna under transformatorns hela livslängd på cirka 40-50 år. Detta är en produkt med en teknisk livslängd på minst 40 år (i drift) och det måste man ta med i beräkningarna.

Energieffektivare transformatorer krävs också för att uppfylla EU:s ecodesign-direktiv för transformatorer. EU ställer från 1 juli 2015 krav på att nya transformatorer måste ha en viss energieffektivitet, det vill säga en maximerad förlustnivå, för att få användas inom EU. Det betyder att alla som köper och säljer transformatorer inom EU måste följa detta nya ecodesign-direktiv.

EU har valt att gå försiktigt framåt med detta nya ecodesign-direktiv, vilket jag tycker att man kan ifrågasätta då det redan idag finns teknik som gör att vi kan uppfylla dessa nya krav med råge. Här finns både miljömässiga, företagsekonomiska och myndighetsaspekter som ibland tyvärr går helt mot varandra.
Vad gäller miljöaspekterna bidrar de energieffektiva transformatorerna till en mycket bättre miljö med ett lägre CO2-utsläpp. Att satsa på energieffektivare transformatorer skulle kunna betyda att du samtidigt har en virtuell generering, det vill säga att du har ett mindre behov av ersättningskraft för att ersätta dessa transformatorförluster. Detta blir en win-win situation för både transformatorägaren, miljön, ekonomin och för samhället.

Som sagt, transformatorer är en produkt med lång historia, men där utvecklingen just nu går snabbt framåt. För att få bästa tillgänglighet och ekonomi i elnätet måste vi bättre verifiera att transformatorleverantörerna uppfyller gällande IEC-standard och att vi värderar förlusterna bättre så att vi ser mer energieffektiva transformatorer i vårt svenska elnät.
Teknik och verktyg finns – varför vänta!

Categories and Tags
About the author

Bo Silversten

Efter några lärorika år på ABB:s reläfabrik i Västerås i början av 80-talet, fortsatte jag i 20 år som försäljare av kraftprodukter och -system inom ABB:s svenska försäljning. Sedan 2004 är jag marknadschef för ABB:s transformatorer på den svenska marknaden. Jag arbetar också med energieffektiva kraftprodukter inom ABB.
Comment on this article