Industrins färdplan för elfordon

Varför är det så få elbilar på svenska gator och vägar?

Första gången jag körde en elbil var i Almedalen på Gotland 2009. Det var en Tesla Roadster, en bil som ser ut som en traditionell sportbil, men som är helt eldriven. Det var en fantastisk känsla att sitta i bilen, trycka på gaspedalen och nästan ljudlöst accelerera i väg med ett linjärt vridmoment.

Men trots att den tekniska utvecklingen av elbilar har gått snabbt de senaste åren, och trots allt som skrivs och pratas om elbilar är de fortfarande få på svenska gator.

En förklaring till det är bristen på ställen att ladda dem. Det beror i sin tur på att elbilarna är så få. Det blir ett slags moment 22.

Ett annat problem är att det finns olika standarder och uttag för laddning, vilket kan kännas lite förvirrande för många användare. Bilarna är dessutom förhållandevis dyra.

Samtidigt har regering och riksdag beslutat att Sverige till 2030 ska ställa om sin fordonsflotta – alla bilar, bussar, lastbilar och arbetsmaskiner – så att fordonen inte längre körs på fossila bränslen.

Det är ett ambitiöst mål, men det går för sakta. Därför tog Volvo, Vattenfall, ABB och en handfull andra stora företag inom näringslivet initiativ till att arbeta fram en färdplan över hur Sverige skall nå detta mål. Tillsammans med ytterligare ca 80 företag arbetade vi under 2012 med detta och den 27 mars 2013 lämnades rapporten Roadmap Sweden över till näringsminister Annie Lööf.

För oss är det ett unikt projekt; vi jobbar tillsammans med en biltillverkare, Volvo, och med en av våra största konkurrenter, Siemens. Men vi har ett gemensamt mål: att upphäva elbilarnas moment 22.

Vi tror att det går att driva utvecklingen snabbare och bättre. Vår slutsats är att Sverige skulle kunna ha nästan en miljon elfordon – laddhybrider, elbilar och eldrivna lätta lastbilar – på vägarna år 2030.

Men för det ska lyckas måste vi få se fler konkreta satsningar som till exempel Green Highway. Målsättningen hos kommunerna längs sträckan Sundsvall – Trondheim är att 15 procent av fordonen på vägen ska vara eldrivna år 2020. För att nå det målet installerar de och de lokala energibolagen snabbladdare längs E14, köper in elbilar och testar nya affärsmodeller för laddningen.

Ett annat spännande projekt är OKQ8, som ska sätta upp stolpar för snabbladdning av elbilar vid sina stationer, i ett första skede längs Europavägarna mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm och Malmö samt Malmö och Göteborg.

Det är den här typen av demoprojekt, där flera olika parter samarbetar, är viktiga för att driva utvecklingen framåt. ABB medverkar i flera av dessa projekt och jobbar också med att kartlägga hur elbilarna kan fungera i framtidens smarta elnät i projekten Smart Grid Gotland och Norra Djurgårdsstaden.

Med elnät som kommunicerar direkt med hushållen och kan ge signaler om tillgång och pris, bostäder som är aktiva och ställer in sin förbrukning efter efterfrågan, finns det stora möjligheter att bygga samman boendet och transporterna.

Man kan till exempel tänka sig en framtid där elbilarna laddas när förbrukningen är låg och används som energilager på hjul. När användningen av el stiger och priser går upp kan hushållen ta tillbaka el från bilarna via laddstolparna på parkeringsplatserna.

Läs mer om våra lösningar för laddinfrastruktur för elfordon.

Categories and Tags
About the author

Jenny Miltell

Jag började min karriär på ABB:s forskningsenhet (Corporate Research), där jag utvärderade nya produkter och system ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. I början av 2010 startade jag upp ABB:s arbete inom eMobility, och var då produktchef för snabbladdarna. Sedan början av 2017 har jag en ny roll som marknadschef på Svensk försäljning Motorer och Drivsystem, där jag jobbar med vårt strategiska marknadsarbete kring hur vi kan hjälpa våra kunder att få energieffektiva lösningar etc med smarta drivsystem. Det är verkligen fascinerande att inse att vi kan hjälpa våra kunder att både spara pengar, energi och miljö – allt på samma gång! Följ mig gärna på Twitter: @JennyMiltell
Comment on this article