Energieffektivisering är inte bara en lägre elräkning

Det handlar inte bara om att spara pengar och minska antalet kilowattimmar. Energieffektivisering är en strategisk fråga.

När jag besökte en kund stod en elmotor och gick på tomgång. Produktionschefen berättade att motorn användes tre timmar om dagen. “Stänger ni av den när den inte behövs?” frågade jag. “Nä, aldrig,”svarade chefen. “Varför det?” undrade jag. “Vi vet inte om den startar när vi behöver den,” sa han.

Om företaget hade sett till att motorn fungerade när det behövdes, istället för att ha den på hela tiden, skulle det bolaget ha sparat massor med pengar, minskat slitaget på utrustning och minskat sin klimatpåverkan. Inköpskostnaden för en elmotor är ju bara en procent av de totala livscykelkostnaderna för elmotorer. Resten är el.

Men det här exemplet är inte ovanligt: kunderna har fullt upp med produktionen och den övriga dagliga verksamheten, de har inte tid att jobba med energieffektivisering. I mindre företag finns det inte heller tillräckligt med kompetens för att inventera användningen av energi och hur den kan minskas. Det här exemplet visar också hur viktigt det är att arbeta strategiskt med energieffektivisering, att ta hänsyn till energifrågor i hela verksamheten, från inköp till underhåll och drift.

Det är här vi energikonsulter kommer in och kan hjälpa till med att göra en analys av energiutnyttjandet i hela din verksamhet. Det finns många saker man kan göra som till exempel styra befintlig utrustning och befintliga processer på ett bättre sätt, köpa nytt, uppgradera, ändra operatörernas beteende, ändra i organisationen.

Det handlar inte bara om att spara pengar och minska antalet kilowattimmar. Energieffektivisering är en strategisk fråga. Genom att minska din användning av energi kan du öka din konkurrenskraft, minska utsläppen av koldioxid, uppfylla kraven i lagstiftningen och ge företaget en grönare profil.

Jag och mina medarbetare arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi tittar på alla former av energi såsom el, värme, gas, vatten, ånga och luft. Hos kund jobbar vi utifrån kundens perspektiv och föreslår de åtgärder som är bäst för verksamheten. Första steget är att mäta vad som används, var det används, när det används och hur det används. Sedan gör vi en lista med förslag på åtgärder.

Det kanske viktigaste är ändå att ledningen inser att användningen av energi är en nyckelfråga och måste integreras i den dagliga verksamheten. Det spelar ingen roll om det är ett stålverk, shoppingcenter, sjukhus eller kontor.

Det är också viktigt att man inser att energieffektivisering inte är en quick fix. Det finns samband som man måste vara klar över. Eller för att ta en liknelse: du kan köpa en lågenergilampa, men om den lyser dygnet runt, året runt, slösar en energi i alla fall. Det gäller att anpassa tekniken så att den arbetar optimalt.

Läs mer om våra tjänster för energieffektivisering.

Categories and Tags
About the author

Tommaso Auletta

Jag började min karriär på ABB som forskare på Corporate Research och sedan som gruppchef. Var med och startade energieffektiviseringsenheten på ABB Sverige oktober 2011 och har varit ansvarig för den sedan dess. Italienare, importerad till Sverige, har stort intresse för god mat och gott vin. Följ mig gärna på Twitter också: @TommasoAuletta
Comment on this article