ABB utrustar framtidens bostäder och lokaler – redan idag!

Bostäder och fastigheter förbrukar idag en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Vi skulle kunna minska siffran betydligt med hjälp av automation.

I hotell, kontorsbyggnader och andra kommersiella fastigheter har det hänt en hel del de senaste tio åren, men i bostäderna använder vi oss fortfarande av installationsteknik från 1920-talet.

Belysning och apparater är som regel kopplade till en strömbrytare som mekaniskt bryter och sluter en elektrisk krets. Det är ett passivt system där det behövs en knapp för att styra varje lampa, tvättmaskin eller annan apparat.

Jämför det med bilar. Där utgår du från att en ny bil är utrustad med krockkuddar, låsningsfria bromsar, elektriska fönsterhissar och annan elektroniskt styrd utrustning. Moderna bilar innehåller massor med processorer som automatiskt styr viktiga funktioner i fordonet.

Skulle du acceptera en ny bil med handvevade rutor och utan krockkuddar – varför ska du vara nöjd med en bostad eller lokal där centrala funktioner fortfarande styrs analogt?

ABB har traditionellt levererat högspännings- och lågspänningsprodukter till industrin. Men sedan några år tillbaka har vi ett komplett sortiment inom elinstallation i fastigheter, så som strömbrytare, vägguttag, KNX och annan utrustning som behövs för att styra belysning, värme, ventilation och andra funktioner.
Det är ett helt nytt tillämpningsområde för våra produkter som vi ger oss in på, men vi är väl rustade: vi kan ta hand om en hel kommersiell fastighet med egna produkter.

Till exempel har vi vidareutvecklat vårt automatiseringssystem 800xA så det fungerar som ett modernt styr- och övervakningssystem för fastigheter. Vi har också tagit fram nya effektbrytare med integrerad energimätning och kompletterat vår produktportfölj med en ny generation UPS:er, avbrottsfri reservkraft, för till exempel sjukhus och datorhallar.
Den här tekniken kommer att vara central i framtiden i hotell, på kontor, sjukhus och i andra fastigheter.

Med hjälp av KNX, ett kommunikationssystem som kan knyta samman fastighetens belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd och andra funktioner, kommer vi också att kunna erbjuda aktiva hem, som kopplas upp till intelligenta elnät.
Automatiseringen är helt enkelt en förutsättning för att vi ska få moderna, energisnåla lokaler och bostäder med ökad komfort.

Categories and Tags
About the author

Jonas Claréus

Med mina sex år inom ABB har jag insett hur mycket våra produkt- och systemlösningar kan bidra till en energieffektivare värld. Jag har ett genuint intresse för energieffektivisering i syfte att minska koldioxidutsläppen i världen och då främst inom sektorn bostäder & kommersiella fastigheter. Det bästa är att det går att kombinera energieffektivitet med att spara pengar, öka komforten och kundnöjdheten!
Comment on this article