Przemysław Zakrzewski
Nowoczesne technologie to moja praca i hobby. Jestem dyrektorem Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Polsce

Posts

Nie udało się. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z administratorem strony

Nowy świat 5.0

Przemysł 4.0. Społeczeństwo 5.0... – kolejne cyferki i kolejna, fundamentalna zmiana
.