Inżynier automatyk robotyk potrzebny od zaraz

Postępująca robotyzacja wymaga wykwalifikowanych rąk do pracy. To będzie czas robotyków

Ten trend dostrzegamy również w Polsce. Firmy zdają sobie sprawę, że muszą coraz bardziej zwiększać swoją elastyczność, być bardziej odporne na różne zjawiska gospodarcze czy chociażby sytuacje kryzysowe wywołane, jak ostatnio, pandemią COVID.

fot. arch. ABB

Realizacja 24 h na dobę

Coraz częściej mówi się więc o potrzebie reshoringu czy nearshoring. Ma to być skuteczniejszą odpowiedzią na wydłużone czasy dostaw czy braki komponentów do produkcji. Dla dużych wytwórców posiadanie lokalnych dostawców to kwestia dywersyfikacji ryzyka. Z kolei przenoszenie produkcji i logistyki bliżej rynków, które obsługuje dana firma, wiąże się często z koniecznością budowy lub rozbudowy zakładów. Aby zapewnić konkurencyjność i wzrost wydajności takich inwestycji, niezbędna jest automatyzacja i robotyzacja procesów. To pozwala na zwiększenie stabilności procesów produkcyjnych oraz nabycie większej odporności na niesprzyjające czynniki zewnętrzne.

Dlatego też, mimo że analizy gospodarcze donoszą o możliwości spowolnienia gospodarczego i niepewności na rynkach, jako ABB uważamy, że rok 2023 i kolejny będą – w skali globalnej – czasem dalszego podnoszenia poziomu produktywności i wydajności przez firmy przemysłowe. Nowe technologie sprawiają, że roboty stają się bardziej wszechstronne, prostsze w obsłudze i instalacji – zwiększa się ich dostępność. Roboty nie potrzebują do pracy oświetlenia, czy komfortowych warunków pracy – gotowe do realizacji zadań 24 godziny na dobę, odporne na pandemię czy inne zjawiska społeczne i gospodarcze. Dzięki temu więcej firm postrzega zrobotyzowaną automatykę jako sposób na zwiększenie elastyczności i niezależności.

Oczywiście nie ma rozwijającej się robotyzacji bez wykwalifikowanych inżynierów. Są oni potrzebni nie tylko po stronie producentów robotów i  zrobotyzowanych rozwiązań, takich jak ABB, ale i u klientów końcowych czy w firmach integratorskich. Te również wspierają swoich klientów w programowaniu i wdrażaniu robotów.

Dzisiaj jest to jedno z największych wyzwań, ale również szans na zwiększenie naszej konkurencyjności na rynkach globalnych. Im szybciej dostrzeżemy potrzebę inwestycji po stronie edukacji – czy to od strony zwiększenia oferty i atrakcyjności konkretnych kierunków na uczelniach wyższych, czy prowadzenia szerszej współpracy środowiska akademickiego z biznesem – tym lepiej.

Przykładem takiej inicjatywy jest uruchomiony w ABB w Polsce w zeszłym roku program edukacyjny biznesu Robotyki skierowany do uczelni wyższych, gdzie na bazie specjalnie przygotowanego programu studenci mogą dodatkowo rozwijać swoje kompetencje wykorzystując profesjonalne narzędzie do programowania robotów, jakim jest RobotStudio od ABB. Przy tej okazji zapraszaliśmy również do naszego centrum szkoleń wykładowców akademickich, aby mogli dalej tę praktyczną wiedze efektywnie wykorzystywać w pracy ze studentami.

Prowadzimy też bardzo wiele szkoleń bezpośrednio dla klientów w naszym Centrum Szkoleniowym Robotyki w Warszawie. Do dyspozycji klientów jest kilkanaście zrobotyzowanych stanowisk, na których można poszerzać swoje kompetencje i zdobywać niezbędną wiedzę techniczną, aplikacyjną czy procesową.

Więcej miejsca na robotyzację

Warto w tym miejscu podkreślić, że w ostatnim roku Polska odnotowała rekordowy wzrost tempa robotyzacji rok do roku – bo aż o 56%. Taki wynik uplasował nasz kraj w gronie 15 największych rynków robotyki globalnie. To bardzo cieszy, ale wyraźnie wskazuje na konieczność inwestycji w niezbędne kompetencje, aby ten trend mógł się dalej rozwijać.

A miejsca na robotyzację będzie coraz więcej. To już nie tylko robotyzacja produkcji  przemysłowej w tradycyjnych obszarach jak przemysł motoryzacyjny, branża chemiczna, metalowa czy AGD, ale też w branżach nowych z punktu widzenia robotyki. Przykładem jest opieka zdrowotna czy gastronomia, gdzie świetnie sprawdzają się roboty współpracujące, które już dawno wyszły z fabryk i zaczęły pracować ramię w ramię z ludźmi.

fot. arch. ABB

Roboty znajdą z pewnością zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzja, elastyczność czy zmienność produkcji. Robotyzacja jest też lekarstwem na brak specjalistów w niektórych zawodach – jak chociażby obszar spawania, dla którego ABB ma doskonałą ofertę. W tym przypadku wprowadzanie spawających cobotów skutecznie odpowiada na braki kadrowe, ale i zastępuje człowieka w wykonywaniu ciężkich i niebezpiecznych prac, często zagrażających zdrowiu czy bezpieczeństwu.

AI wchodzi do gry

Przy okazji warto obalić mit, że robotyzacja prowadzi do redukcji zatrudnienia. Wiele badań i wypowiedzi po stronie klientów końcowych wskazuje jednoznacznie, że robotyzacja wpływa na zwiększenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a to przekłada się na większą liczbę zamówień. Przekłada się to na wzrost zatrudnienia, chociaż często wymaga relokacji pracowników na inne stanowiska, np. nadzorcze.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę, to potrzeba zrównoważonego rozwoju, gdzie rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej odgrywają istotną rolę. W tym przypadku warto inwestować w roboty tych producentów, którzy potrafią efektywnie zredukować wykorzystanie energii w całym cyklu życia produktu. Nieustanne wdrażanie nowych technologii oraz stawianie na badania i rozwój powoduje, że inwestycja w roboty ABB to gwarancja jakości, ale i znaczne oszczędności energii.

Patrząc w przyszłość, jesteśmy pewni, że istotna będzie tez łatwość i szybkość wdrażania rozwiązań zrobotyzowanych. Jednocześnie sztuczna inteligencja i technologie autonomiczne ułatwią eksploatację i integrację robotów, które będą przejmować na siebie coraz więcej zadań. Tu świetnym przykładem są Autonomiczne Roboty Mobilne (AMR), które już dzisiaj w wielu zakładach usprawniają logistykę. Z kolei sztuczna inteligencja odegra istotną rolę w przejęciu bardziej złożonych zadań z wykorzystaniem np. zaawansowanych systemów wizyjnych. W rezultacie zwiększy się elastyczność i dostępność rozwiązań zrobotyzowanych bez względu na branżę.

Więcej na ten temat będzie można usłyszeć podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Serdecznie zapraszam na panel „Roboty i robotyzacja”, który odbędzie się 25 kwietnia o godz. 9:30-11:00. Do zobaczenia!

Kategorie and Tagi
O autorze

Beata Syczewska

Z ABB jestem związana od ponad 25 lat. Obecnie stoję na czele Dywizji Robotyki ABB w Polsce, jednego z czterech kluczowych biznesów firmy.
Related stories
Skomentuj ten artykuł