Innowacyjność napędzana hybrydą

Efektywna praca zespołowa to siła napędowa innowacji. Ostatnie dwa lata wywróciły zasady biurowej współpracy do góry nogami.

Pandemia mocno przyspieszyła zmiany w sposobie pracy. W ostatnich dwóch latach około 40 proc. mieszkańców Unii Europejskiej wykonywało ją zdalnie[1] – to, co wydawało się trudne do zorganizowania, i nad czym debatowano do lat, okazało się możliwe do wdrożenia w ciągu kilku miesięcy. Co więcej, dawny model pracy, w którym biuro przez 5 dni w tygodniu stanowiło centrum całego ekosystemu, w wielu przypadkach już nie powróci, a dominujący staje się model pracy hybrydowej, który równoważy oczekiwania pracowników oraz organizacji. Rozmaite badania wykazują, że obecnie opowiada się za nim większość pracowników biurowych na świecie. Podobne potrzeby wyrazili w naszym badaniu pracownicy ABB.

fot. arch. ABB

Trochę z domu, trochę w biurze

Pracownicy chcą, aby praca zdalna stała się częścią ich codzienności, ale w ankiecie CBRE „Praca z domu czy z biura?”, której wyniki opublikowano pod koniec 2021 roku, aż 44 proc. respondentów stwierdziło, że nic nie wie o tym, aby w ich firmie miało dojść do trwałej zmiany w strategii pracy planowej. Oznacza to, że model pracy zdalnej i hybrydowej w wielu miejscach jest traktowany tymczasowo.

To, co chyba najbardziej blokuje wielu menedżerów przed wprowadzeniem tego nowego modelu na stałe, to powątpiewanie czy aby na pewno praca zdalna idzie w parze z efektywnością i innowacyjnością. To pytanie od początku pandemii zadawało sobie wiele firm, dla których – tak jak i dla ABB – rozwój innowacji jest kluczowy.

W ABB postanowiliśmy jednak uczynić z modelu hybrydowego długoterminowy system pracy – bez względu na to, czy pandemia będzie nam dalej towarzyszyć. Podobnie, według danych Accenture, uczyniło już 63 proc. innych firm o wysokim wzroście.[2] To, co dawniej często traktowano jako pewien bonus dla pracowników, teraz stało się jednym z podstawowych elementów codziennego funkcjonowania naszej organizacji. Możliwość częściowej pracy zdalnej daje bowiem pracownikom większe poczucie samodzielności, kontroli nad tym, jak wykonują swoje obowiązki, a także swobody bardziej nieszablonowego myślenia i rozwijania innowacji.

Zyskowne połączenie

Obawy środowiska jakoby pracownicy podczas pracy zdalnej mieliby wykazywać się mniejszą aktywnością, okazały się bezpodstawne. Badania opisywane m.in. przez Harvard Business Review dowodzą, że wirtualne burze mózgów pozwalają generować więcej wartościowych pomysłów, ponieważ w tej formule pracownicy mniej obawiają się dzielić swoimi myślami i spostrzeżeniami.[3] W ankiecie na potrzeby raportu „The Era of Hyper-Innovation”[4] 93 proc. liderów amerykańskich i europejskich firm stwierdziło, że większy nacisk na współpracę cyfrową pozwolił wzmocnić różnorodność poglądów, co poskutkowało w ich organizacjach większą liczbą generowanych pomysłów, a 80 proc. z nich wierzy, że po pandemii model pracy hybrydowej pozwoli im wejść w fazę niespotykanej dotąd hiperinnowacyjności.

W modelu hybrydowym pracownicy mogą korzystać ze wszystkich zalet pracy zdalnej, ale jednocześnie – dzięki regularnym wizytom w biurze – unikają problemu ograniczenia komunikacji lub poczucia izolacji. Dzięki temu łączymy zwiększoną produktywność podczas pracy zdalnej z namacalnym wsparciem zespołu w biurze i możliwościami, jakie dają spotkania twarzą w twarz. Potwierdzają to badania, które pokazują, że o ile kontakt osobisty nie zostanie całkowicie zastąpiony komunikacją wirtualną, praca zdalna ma pozytywny wpływ na wydajność rozwoju produktów, ponieważ poprawia dzielenie się wiedzą i zaangażowanie międzyorganizacyjne.[5]

Nowy model pracy – nowe wyzwania

Wdrażanie wspierającego innowacyjność modelu pracy hybrydowej to jednak szereg wyzwań: potrzeba wdrożenia nowych regulacji dotyczących pracy hybrydowej, zmiana kultury pracy, odpowiednie narzędzia i szkolenia z ich efektywnego wykorzystywania oraz nowe umiejętności zarządzania zespołami. Model hybrydowy to również zmiany w przestrzeniach biurowych.

fot. arch. ABB

Jak wynika z opublikowanego przez ABB raportu „Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce”, powierzchnie biurowe będą musiały zostać przystosowane do nowych potrzeb – pracownicy oczekują teraz czegoś więcej niż tylko zwykłego miejsca pracy, chcą raczej miejsca spotkań, przestrzeni do dyskusji ze współpracownikami. Zamiast stanowisk przypisanych na stałe do konkretnego pracownika, wprowadzane są więc tzw. hot-deski i systemy rezerwacji biurek. Struktura biura ewoluuje w kierunku bardziej otwartej przestrzeni, wspierającej wymianę doświadczeń, a nie nastawionej na pracę indywidualną, którą można wykonywać zdalnie. Coraz większą rolę będą także pełnić nowe technologie, które pomogą bardziej zadbać o zdrowie i samopoczucie pracowników, stwarzając odpowiednie warunki do twórczej i efektywnej pracy.

Organizacje, które będą w stanie odpowiednio zaprojektować takie nowe doświadczenie pracownicze, wdrażając jeden z modeli pracy hybrydowej, zwiększą swoje szanse na przyciągnięcie najlepszych talentów, na poprawę efektywności pracy oraz tego, co odmieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki – innowacyjności.

Zapraszam na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, podczas którego będę miał przyjemność uczestniczyć w sesji poświęconej zmieniającemu się środowisku pracy. Sesja pt. „Zarządzanie zespołami” odbędzie się trzeciego dnia kongresu, 27 kwietnia, o godz. 11:30

Patryk Madaj

[1] https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2021-06/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf

[2] Accenture https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/future-work

[3] https://hbr.org/2015/04/why-brainstorming-works-better-online

[4] https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/the-era-of-hyper-innovation-wp.pdf

[5] https://ideas.repec.org/a/eee/eurman/v32y2014i4p564-576.html

Kategorie and Tagi
O autorze

Patryk Madaj

Jestem krajowym dyrektorem ds. personalnych w ABB w Polsce
Related stories
Skomentuj ten artykuł