EKG 2019, czyli elektrokardiografia gospodarki

Zmiany technologiczne, nowe regulacje prawne i zmęczenie ludzi zanieczyszczonym środowiskiem wymuszają na globalnej gospodarce zmianę kierunku rozwoju.

Przemysł ciężki czy wydobywczy przestaje już być chlubą i oznaką rozwoju gospodarczego, co oczywiście nie oznacza, że nie jest potrzebny. Musi jednak w swoich działaniach zacząć uwzględniać nowe trendy biznesowe, które główny nacisk kładą na nowoczesne technologie z pogranicza teleinformatyki i cyfryzacji oraz na ochronę środowiska. Przeniesienie tych akcentów wyraźnie widać było podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w połowie maja odbył się w Katowicach. Zdecydowana większość debat poświęcona była bowiem przemysłowi 4.0, robotyzacji, cyfryzacji, elektromobilności czy smart city – krótko mówiąc dyskusje dotyczyły się wokół odpowiedzialnej gospodarki.

Trzy dni debat, rozmów, kuluarowych spotkań i nierzadko burzliwych dyskusji pozwoliło także zauważyć zmianę podejścia biznesu do nowego modelu gospodarczego. Z jednej strony producenci sprzętu i oprogramowania, a z drugiej ich użytkownicy, przestają traktować wymogi środowiskowe jak restrykcje.

Zaczyna się opłacać

Okazuje się bowiem, że nowe technologie pozwalają rozpatrywać zarówno ekologię, odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną w kategoriach ekonomicznych – jak powiedział podczas jednej z debat Marcin Wasilewski, dyrektor Biznesu Przemysłu Energetycznego ABB, regulacje prawne mogą zmusić do wprowadzania zmian, ale opłacalność i wyraźne korzyści z nowych technologii spowodują, że biznes będzie wprowadzał te zmiany chętnie i bez presji prawnej.

Zresztą nowoczesne technologie wchodzą nie tylko do zakładów przemysłowych. Zaczynają stanowić również podstawowe narzędzie działania instytucji finansowych, służby zdrowia i samorządów lokalnych. Elektromobilność, która staje się nie tylko wyznacznikiem rozwoju technologicznego, ale także nadzieją na skuteczne usunięcie smogu w centrach miast, wychodzi poza środowiskowy koncept i powoli staje się realną przyszłością. I to nie aż tak odległą.

Biznes zaczyna dostrzegać potrzeby i korzyści z nadciągających zmian, ale również samorządy lokalne zaczynają bezbłędnie odnajdować się w zmieniającej się rzeczywistości. Najlepsi gospodarze miast pokazują, jak wykorzystuje się nowoczesne narzędzia zarządzania infrastrukturą, jak organizuje się komunikację publiczną i udowadniają, że ekologia nie jest utrapieniem, a celem, do którego trzeba i można podążać. Szczególnie wyraźnie widać to po wyróżnieniach „Top Inwestycje Komunalne 2019”, które przyznano podczas EKG. Jury konkursu doceniło m.in. kompleksową ochronę powietrza gmin Związku Dorzecza Wisłoki, system węzłów przesiadkowych w Katowicach, nowoczesny transport miejski w Inowrocławiu czy kompleksową termomodernizację budynków w Zgierzu.

Społeczny aspekt

Choć podczas EKG rozpiętość tematyczna była ogromna – od robotyzacji w medycynie, przez Centralny Port Komunikacyjny, po rynek kapitałowy w Polsce, bez wątpienia najważniejszym i najczęściej poruszanym tematem była szeroko pojęta energetyka. Bo tak naprawdę od niej wszystko się zaczyna, i na niej bazują inwestycje, modernizacje, wdrożenia i nowoczesne technologie. Ale energetyka również musi wpisać się w nowy scenariusz rozwoju.

Europejski Kongres Gospodarczy to już wydarzenie na tyle duże i uznane, z tak bogatą historią, by nie tylko odzwierciedlać nowe trendy gospodarcze, ale wręcz trendy te wywoływać i kreować. Na przykład Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, podkreślał, że powinniśmy pamiętać, by w pogoni za efektywnością i produktywnością gospodarki nie zapominać o czynnikach, które mogą prowadzić do powiększania nierówności społecznych. W tych biznesowych oraz ekonomicznych dywagacjach nie brakuje więc – na szczęście – aspektu społecznego, postrzeganego nie tylko przez pryzmat czystego powietrza.

Kategorie and Tagi
O autorze

Sławomir Dolecki

Jestem niezależnym dziennikarzem, reporterem i redaktorem. Specjalizuję się w tematyce związanej z energetyką, infrastrukturą krytyczną i ochroną środowiska. Z firmą ABB jestem związany od roku 1998.
Related stories
Skomentuj ten artykuł