Roboty lubią nudną pracę

Korzyści z robotyzacji i automatyzacji procesów przemysłowych i biznesowych to nie tylko oszczędności finansowe.

Przedsiębiorcy znacznie bardziej cenią sobie zyski w postaci zwiększenia efektywności, poprawy obsługi klienta i znacznie łatwiejszą skalowalność biznesu. Ubiegły rok przyniósł zdecydowanie większe zainteresowanie robotyzacją procesów w biznesie. W ciągu roku aż o 18 punktów procentowych – do 67 proc. – wzrosła liczba organizacji, które rozpoczęły wdrażanie robotów do automatyzacji pracy. Wynika to z czwartego już badania firmy doradczej Deloitte w ramach Global Robotics Survey. Wzięło w nim udział 530 liderów biznesu z organizacji działających w różnych branżach o łącznych przychodach 3,5 bln dolarów.

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. Robotic Process Automation – RPA) to kolejny krok ewolucyjny w automatyzacji. Główną zaletą nowego rozwiązania jest możliwość swobodnej pracy cyfrowego robota między różnymi systemami. Robot jest uczony zadań, które wykonuje człowiek, staje się więc dzięki temu tak zwanym wirtualnym pracownikiem. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż jest on w stanie odciążyć pracowników od monotonnych, powtarzalnych zadań i dać im przestrzeń do wykonywania bardziej kreatywnej oraz rozwojowej pracy. Zdaniem ekspertów firmy Deloitte błyskawicznie rozwijająca się robotyzacja procesów w ciągu najbliższych kilku lat całkowicie odmieni sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu różnych branżach.

Informatycy polubili roboty

O ile jeszcze w latach 2016 i 2017 obniżenie kosztów było priorytetem przy wdrażaniu RPA, ubiegły rok przyniósł w tym zakresie zmianę. Oszczędności są dziś celem tylko dla 5 proc. firm. Trzema najważniejszymi atutami dla kadry kierowniczej są natomiast zwiększenie produktywności (38 proc.), poprawa jakości obsługi klientów (18 proc.) i możliwość przygotowania firmy do automatyzacji na dużą skalę (16 proc.). Szczególnie ciekawy jest drugi z wymienianych aspektów. Zaleta do niedawna jeszcze prawie niedostrzegana wśród wymiernych zysków. Coraz lepiej udokumentowane korzyści płynące z zastosowania robotyki pokazują jednak, iż dzięki RPA skraca się czas przetwarzania danych oraz znacznie poprawia się dokładność i terminowość realizowanych zadań, a to właśnie wprost przekłada się na lepszą jakość obsługi klientów.

Okazuje się także, iż samo podjęcie decyzji o wdrożeniu robotyzacji nie jest dzisiaj największą barierą dla przedsiębiorstw. Wsparcie dla automatyzacji procesów wśród menedżerów i liderów zespołów wzrosło z 50 do 68 proc. Na szczególną uwagę zasługuje coraz większa przychylność dla RPA działów IT, które we wcześniejszych badaniach najmniej entuzjastycznie odnosiły się do robotyzacji (31 proc.). W ubiegłorocznej edycji badania ponad połowa (57 proc.) respondentów wskazała, że działy IT wspierają strategię RPA.

Problematyczny brak jasnej wizji

Niewątpliwą ciekawostkę stanowi fakt, iż możliwość zwiększania skali automatyzacji, co jest jedną z wymienianych przez respondentów zalet, stanowi jednocześnie największe wyzwanie. Okazuje się bowiem, iż niewiele organizacji było w stanie szybko rozbudowywać swoje systemy. Badanie Deloitte pokazuje, że tylko 4 proc. respondentów pracuje z ponad 50 robotami. To niewielki wzrost w porównaniu do 2017 r., kiedy tylko 3 proc. badanych przedsiębiorstw osiągnęło znaczną skalę automatyzacji. Prawie jedna trzecia z nich (32 proc.) jako krytyczną barierę dla wzrostu skali wskazała fragmentację procesów, czyli dużą różnorodność zadań z wykorzystaniem i bez wykorzystania aplikacji. Kolejną przeszkodą, na którą wskazuje 17 proc. respondentów, jest brak jasnej wizji automatyzacji. Bez tego nie można zaplanować i przeznaczyć środków finansowych na rozwój umiejętności wymaganych do automatyzacji na dużą skalę oraz określić kluczowych spraw, takich jak liczba robotów wdrożonych w ciągu następnego roku, czy obszarów i celów automatyzacji.

Antidotum na monotonność

Mimo wielu oczywistych zalet, biznes wciąż zmaga się z trudnościami w zastępowaniu ludzkiego wysiłku automatyzacją na dużą skalę. Badania i odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców pokazują jednak, że firmy szukają sposobów zastosowania robotów w coraz większej liczbie procesów, wciąż nie przekłada się to jednak na efekty statystyczne

Jednym z obszarów gdzie robotyzację procesów biznesowych wykorzystuje się najczęściej są centra usług wspólnych. Ich wydajność rośnie średnio o 8 proc. rocznie. Ze względu na niskie koszty pracy i dość dużą dostępność specjalistów Polska jest w gronie pięciu krajów, które są najchętniej brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji nowego lub przeniesieniu dotychczasowego centrum. Sprzyja temu również sytuacja na rynku pracy, bowiem w największych miastach pracodawcy mają często trudności z rekrutacją i rotacją personelu, a cyfrowe roboty są w stanie skutecznie zastąpić ludzi przy pracy monotonnej i odtwórczej, pozwalając im na zajęcie się zadaniami znacznie bardziej ambitnymi i rozwojowymi.

Kategorie and Tagi
O autorze

Sławomir Dolecki

Jestem niezależnym dziennikarzem, reporterem i redaktorem. Specjalizuję się w tematyce związanej z energetyką, infrastrukturą krytyczną i ochroną środowiska. Z firmą ABB jestem związany od roku 1998.
Related stories
Skomentuj ten artykuł