Chmura współtwórcą biznesu

Chmura obliczeniowa staje się dzisiaj synonimem awangardy technologicznej i kluczem do bezpieczeństwa informatycznego firmy.

Szefowie IT widzą w niej szansę na rozwój biznesu, obniżenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa. To ogromna zmiana, ponieważ jeszcze kilka lat temu „cloud” nie budził większego zaufania, a prezesi i dyrektorzy największych przedsiębiorstw mieli ogromne opory, by lokować najważniejsze dane na wirtualnych serwerach zewnętrznych. Dzisiaj – według badania firmy Deloitte – 93 proc. organizacji używa już lub planuje używanie rozwiązań przetwarzania danych w chmurze, a niebawem inwestycje w ten rodzaj usługi będą stanowiły niemal połowę wydatków firm na IT. Globalne inwestycje w chmurę podwoją się w ciągu trzech lat.

Do czasu…

Znaczenie technologii chmurowych zmienia się równie szybko, jak jej postrzeganie. Chmura obliczeniowa przestaje już być bowiem wyłącznie elementem infrastruktury teleinformatycznej, a staje się ważnym czynnikiem wspierającym biznes i jego innowacyjność. Niezwykle ważna jest także poprawa wydajności oraz zwiększenie bezpieczeństwa, co w kontekście niedawnych obaw o własne zasoby brzmi nieco paradoksalnie… Dzisiaj aż 68 proc. ankietowanych wskazuje właśnie bezpieczeństwo danych jako jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na decyzję o wykorzystaniu usług chmurowych. Jak podkreślają bowiem autorzy badania z jednej strony obawiamy się nowych rozwiązań, a z drugiej często jest tak, że znamy i akceptujemy słabe strony własnej infrastruktury do czasu… wystąpienia incydentu. Podejmując decyzje o wdrożeniu tego typu rozwiązań bardzo istotne dla decydentów są również kwestie związane z odpornością infrastruktury na zagrożenia oraz awarie (45 proc.), a także zgodność dostawcy i rozwiązania z wymogami regulacyjnymi (39 proc. ).

Jednocześnie przy lawinowo rosnącym zagrożeniu cybernetycznym coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że inwestycja w technologie bezpieczeństwa cyfrowego oraz budowa własnych systemów obrony – wliczając w to ekspertów i administratorów – przerasta ich możliwości finansowe. Żadna z firm nie jest bowiem w stanie zabezpieczyć zasobów w sposób chociażby zbliżony do zabezpieczeń oferowanych przez największych dostawców usług chmurowych.

Inicjatorzy zmian

Dość ciekawą zmianą w opiniach ankietowanych jest również postrzeganie kosztów. Jeszcze kilka lat temu był to jeden z głównych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wejściu do chmury. Dzisiaj znaczenie ma to zaledwie dla co trzeciej firmy. Mało tego, choć wciąż dla większości redukcja kosztów jest efektem oczekiwanym, to aż 35 proc. szefów IT spodziewa się (i akceptuje ten fakt), że koszty te wzrosną. Dowodzi to, że firmy gotowe są zapłacić więcej i zrezygnować z potencjalnych oszczędności, zyskując w zamian wartość biznesową, elastyczność i łatwość wdrażania nowatorskich rozwiązań, większą wydajność i bezpieczeństwo danych.

Zmiany w postrzeganiu i wykorzystywaniu chmury obliczeniowej pokazują również jak zmienia się rola IT i jej szefa w firmie. Jeszcze do niedawna był on postrzegany jako zaufany dostawca usług. Rewolucja cyfrowa coraz częściej wymaga jednak od niego, by stawał się inicjatorem zmian i współtwórcą biznesu. Tak zresztą dzieje się w firmach, które w poszukiwaniu innowacyjności stawiają na najnowsze technologie. Z badań wynika, że najczęściej za inicjatywą wdrożenia chmury stoją właśnie dyrektorzy IT, ale wartość „cloud” docenia również reszta kadry kierowniczej. O wprowadzeniu tego rozwiązania decydują także dyrektorzy generalni (37 proc.), dyrektorzy finansowi (20 proc.) i operacyjni (17 proc.). To dowodzi, że nie tylko eksperci branży IT widzą w rozwiązaniach chmurowych wartość i coraz częściej nie tylko oni są inicjatorami zmian.

Chmura będzie rosła

Zdaniem ankietowanych dyrektorów IT wygląda na to, że najbliższe trzy lata spowodują podwojenie wydatków na rozwiązania oparte o chmurę, a zatem, że zwiększą się one z obecnych 22 do 44 proc. sumy wydatków na rozwiązania teleinformatyczne. Już dzisiaj w co trzeciej firmie technologie chmurowe wspierają aplikacje krytyczne dla biznesu i raczej należy oczekiwać, że odsetek te będzie systematycznie rósł. Zdaniem ekspertów firmy Deloitte, którzy analizowali wyniki badań, wraz ze wzrostem zaufania do dostawców chmury oraz nabywaniem doświadczenia we wdrażaniu i zarządzaniu takimi rozwiązaniami, firmy będą coraz chętniej wykorzystywać chmurę do krytycznych dla biznesu zastosowań.

Badania „Oustourcing Survey 2018. Traditional outsourcing is dead. Long live disruptive outsourcing” opublikowano w październiku 2018 roku. Przeprowadzono je wśród 521 liderów i przedstawicieli kadry kierowniczej wiodących firm, działających w sześciu branżach – technologia/media/telekomunikacja, usługi finansowe, dobra konsumenckie, energetyka, surowce i przemysł, administracja i sektor publiczny oraz life sciences i ochrona zdrowia.

Autor: Sławomir Dolecki

Kategorie and Tagi
O autorze

Sławomir Dolecki

Jestem niezależnym dziennikarzem, reporterem i redaktorem. Specjalizuję się w tematyce związanej z energetyką, infrastrukturą krytyczną i ochroną środowiska. Z firmą ABB jestem związany od roku 1998.
Related stories
Skomentuj ten artykuł