Dostęp do elektryczności: kamień milowy w rozwoju Afryki

Ponad 620 milionów ludzi w Afryce Subsaharyjskiej (dwie trzecie populacji) nie ma dostępu do elektryczności, co poważnie ogranicza ich perspektywy.

W naszym świecie kilkugodzinna przerwa w dostępnie do Internetu sprawia, że czujemy się poważnie ograniczeni i czegoś zdecydowanie nam brakuje, bo okazuje się, że jesteśmy uzależnieni od sieci. Sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, gdy mówimy o elektryczności, której brak uniemożliwia podstawowy rozwój społeczny i ekonomiczny. Elektryczność ma kluczowe znaczenie, gdy chodzi o dostawy wody, budowanie silnego systemu opieki zdrowotnej, rozwój komunikacji czy poprawę edukacji. Dostęp do prądu jest warunkiem rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, pozwalając tworzyć miejsca pracy i nowe gałęzie przemysłu.

620 milionów ludzi bez prądu

Według informacji zawartych w raporcie Africa Energy Outlook ponad 620 milionów ludzi w Afryce Subsaharyjskiej (dwie trzecie populacji) nie ma dostępu do elektryczności, co poważnie ogranicza ich perspektywy. Nawet ośrodki miejskie regularnie zmagają się z problemem braku stałych dostaw zasilania. Szybki rozwój tanich produktów i usług cyfrowych stanowi obietnicę uwolnienia potencjału przedsiębiorczości mieszkańców Afryki, ale stabilna droga do bogatszej przyszłości musi oferować rozwiązanie problemów z energię elektryczną z jakimi boryka się kontynent.

ABB wspiera działania w tym obszarze, oferując szeroki wybór produktów i systemów energetyki, które pomagają zwiększyć dostęp do niezawodnych, stabilnych źródeł energii. Dzięki temu rozwój krajów afrykańskich może stać się zrównoważony i oparty na solidnych fundamentach.

Projekty ABB w Afryce

Access_to_electricity

Jednym z projektów ABB w Afryce jest stacja elektroenergetyczna Sebenza w Johannesburgu, która  pomoże dostarczyć dodatkowe 30% energii elektrycznej do sieci, zwiększając jej niezawodność i stabilność. Instalacja składa się z 38 pól rozdzielnicy 132 kV w izolacji gazowej (GIS) dostarczonej przez ABB. Jest to największa oddana do użytku rozdzielnica GIS w tym przedziale napięcia w Afryce.

System Caprivi Link łączy sieci energetyczne w Namibii i Zambii, umożliwiając niezawodny transfer energii elektrycznej między wschodnimi i zachodnimi regionami południowoafrykańskiego rynku energii elektrycznej (power pool). Ten system przesyłowy o napięciu 350 kV i mocy 300 MW obejmuje linię napowietrzną o długości 950 km łączącą stację przekształtnikową Zambezi w namibijskim regionie Caprivi przy granicy z Zambią ze stacją przekształtnikową Gerus w centralnej Namibii. Autorska technologia HVDC Light ABB pomaga stabilizować pracę tych mało wydolnych sieci zasilających i dostarczać energię elektryczną do regionu Caprivi w sytuacji, gdy zwykłe dostawy z Zambii zostaną przerwane.

Nadzieja w odnawialnych źródłach energii

W Afryce występuje bogactwo odnawialnych źródeł energii, znajdujących się często w odległych lokalizacjach, z dala od mocno zaludnionych ośrodków zużywających prąd. Technologia HVDC pozwala przesyłać ogromne ilości prądu na bardzo duże odległości przy niskich stratach, co sprawia, że jest tutaj idealnym rozwiązaniem i w miarę rozwoju infrastruktury energetycznej w Afryce będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.

Mikrosieci to kolejny przykład przyszłościowego rozwiązania umożliwiającego szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Mikrosieci znajdują się w pobliżu obsługiwanych przez nie społeczności i mogą funkcjonować jako niewielkie, niezależne sieci w odizolowanych regionach lub być częściowo połączone z dużą siecią i zapewniać dostęp do energii elektrycznej, integrację z odnawialnymi źródłami energii oraz możliwość korzystania z niezawodnych dostaw energii. W stolicy Kenii Nairobi ABB instaluje obecnie mikrosieć dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Będzie ona zasilać największe centrum logistyczne organizacji w regionie, zapewniając niezawodne dostawy energii na obszarze, w którym często występują awarie sieci energetycznej, a dostarczana energia jest niskiej jakości. Mikrosieci mają szansę stać się kluczowym składnikiem inteligentniejszych rozwiązań z obszaru energetyki przyszłości zarówno w Afryce, jak  i na całym świecie.

Mikrostacje, czyli energia dla każdego

Zambia

Firma ABB opracowała także rozwiązanie polegające na podłączeniu się do istniejących linii przesyłowych wysokiego napięcia przebiegających w pobliżu małych miasteczek i obniżeniu poziomu ich napięcia, co umożliwia dostawę elektryczności do niewielkich społeczności żyjących w okolicy. Dotychczas mogły one tylko patrzeć na wielkie słupy trakcji elektrycznej nad swoimi głowami, nie mając dostępu do prądu, ponieważ konwencjonalne stacje elektroenergetyczne były nieopłacalnym rozwiązaniem dla tak małej liczby odbiorców. Firma ABB zainstalowała mikrostacje elektroenergetyczne w siedmiu rolniczych wioskach w południowej części Demokratycznej Republiki Kongo. Pozwoliło to dostarczyć energię elektryczną ponad 5000 osobom, odmieniając ich życie. Wioski te stały się lokalnymi centrami społecznymi, dysponującymi świetnie prosperującymi targowiskami, ośrodkami zdrowia i oświetleniem ulicznym, które przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa po zmroku. Niestety wciąż ponad 80% ludności Demokratycznej Republiki Kongo nie ma dostępu do prądu, lecz tego typu rozwiązania dają nadzieję i obietnicę lepszej przyszłości.

Praca u podstaw

Technologia pomaga zapewnić tak potrzebny dostęp do elektryczności, ułatwiając ludziom bezpieczne życie, naukę i znalezienie pracy. Jednakże równie ważne jest rozwijanie umiejętności i zaplecza technologicznego na kontynencie afrykańskim, które umożliwią samowystarczalność jego mieszkańcom w tak kluczowych obszarach, jak elektryka i energetyka. Z myślą o tym ABB stara się pomagać studentom kierunków inżynierskich w Zambii w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do obsługi i utrzymania krajowej sieci elektroenergetycznej. W ramach tej inicjatywy firma ABB dostarczyła treningową stację elektroenergetyczną dla studentów Uniwersytetu Zambijskiego. Przyszli fachowcy korzystają z niej w trakcie realizacji dwuletniego programu, w czasie którego odwiedzają największe zakłady ABB. Programy tego typu mają zachęcić uzdolnione osoby do uczestnictwa w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym swojego kraju. Towarzyszy im wspólna wizja zapewnienia dostępu do elektryczności wszystkim mieszkańcom Afryki.

Źródło artykułu: ABB Conversations

Kategorie and Tagi
O autorze

ABB Polska

Related stories
Skomentuj ten artykuł