ABB Ability™ – nieuchronna cyfryzacja przemysłu

ABB Polska

Premiera platformy ABB Ability podczas ABB Customer World w Łodzi.

W chwili obecnej działa około siedem miliardów urządzeń podłączonych do przemysłowego Internetu, a wg szacunków do roku 2020 ich liczba zwiększy się do ponad 26 miliardów. Gromadzenie i analiza danych to rzeczy niełatwe, ale jeszcze trudniejsze jest ich produktywne wykorzystanie. Potrzebna jest fachowa wiedza zarówno w obszarze przemysłowym, jak i cyfrowym. Kolejne ważne elementy to udokumentowane doświadczenie i zaufanie klientów branżowych.

70 mln urządzeń podłączonych do sieci ABB

Gospodarka cyfrowa bazuje na zaufaniu, gdyż jeśli chodzi o dygitalizację przemysłu, firmy nie tylko przesyłają partnerom i dostawcom cenne dane, ale także często udostępniają im swoje najważniejsze systemy. W takich warunkach trzeba mieć pewność, że majątek przedsiębiorstwa znajduje się w bezpiecznych, doświadczonych i sprawnych rękach.

Właśnie tak ABB wyróżnia się na rynku. To my jesteśmy strażnikami przemysłowych sterowni. Nasza baza, licząca ponad 70 milionów połączonych ze sobą urządzeń, 70 tysięcy cyfrowych systemów sterowania oraz 6 tysięcy rozwiązań w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw, sprawia że ABB jest niekwestionowanym liderem rynku.

Nowa platforma rozwiązań cyfrowych

Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia, przystąpiliśmy do wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych dla klientów i oferujemy platformę, którą nazwaliśmy ABB Ability. Platforma wykorzystuje niezrównaną wiedzę ekspercką z zainstalowanej bazy (jednej z największych na świecie) do przetwarzania ogromnych ilości danych dotyczących działalności operacyjnej naszych klientów. Rezultat: klienci poprawiają swoje bezpieczeństwo i wydajność, zwiększają produktywność oraz wydłużają cykl życia posiadanych aktywów.

Polscy klienci i partnerzy ABB poznali platformę podczas ABB Customer World, które odbyło się 6 czerwca w Łodzi. Podczas spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów na temat dygitalizacji przemysłu oraz porozmawiać z przedstawicielami firmy na temat poszczególnych rozwiązań wchodzących w skład ABB Ability. Podczas ABB Customer World zaprezentowane zostały m.in. inteligentne czujniki silników elektrycznych, rozwiązania z zakresu robotyki, stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, czy też produkty z obszaru inteligentnego budownictwa.

Obecnie platforma ABB Ability zawiera ponad 180 rozwiązań cyfrowych: począwszy od uniwersalnego zestawu ochrony aktywów dla branż kapitałochłonnych, poprzez rozwiązania z zakresu zdalnego sterowania robotami, silnikami i maszynami, systemy kontrolne dla branży przetwórczej, różnorodnych instalacji oraz infrastruktury budynków, a skończywszy na sieciach ładowania pojazdów elektrycznych oraz wyposażeniu fabryk i platform wiertniczych. Oferta bardziej specjalistyczna obejmuje m.in. rozwiązania z zakresu zarządzania energią w centrach przetwarzania danych oraz optymalizację żeglugi dla floty morskiej.

Dane w chmurze

Technologie, które zrewolucjonizowały już media, usługi finansowe i handel detaliczny znajdują obecnie zastosowanie w zakładach użyteczności publicznej, przemyśle, transporcie oraz infrastrukturze. Podobnie jest z rozwiązaniami ABB Ability. Platforma została zaprojektowana tak, by można ją było rozwijać w środowisku otwartym i bazującym na współpracy. Nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z firmą Microsoft z myślą o wypracowaniu kolejnej generacji rozwiązań cyfrowych opartych na platformie usług w chmurze Azure.

Dla naszych klientów będzie to oznaczać dostęp do coraz bogatszej oferty rozwiązań i usług cyfrowych zapewniających lepszy nadzór i kontrolę nad aktywami, dających możliwość ograniczania zużycia energii, redukcji kosztów, podwyższania efektywności, bezpieczeństwa i produktywności.

ABB Ability na konkretnym przykładzie

Spójrzmy na konkretny przykład. ABB Ability Marine Performance Optimization to pakiet oprogramowania umożliwiający operatorom statków monitorowanie i ocenę wszelkich dostępnych danych dotyczących pogody, wysokości fal, kursu, prędkości, towaru itd., a następnie określenie najlepszej drogi do portu docelowego. Pakiet ABB Ability Marine Performance Optimization w połączeniu z ośrodkami ABB Collaborative Operations pozwala firmom spedycyjnym monitorować wykonywanie działań w czasie rzeczywistym. System wykorzystuje komunikację satelitarną i łączność internetową do gromadzenia i analizowania danych ze statków znajdujących się w niemal dowolnym miejscu na ziemi. Dzięki wsparciu techników z centrów operacyjnych firmy spedycyjne mogą opracowywać szczegółowe harmonogramy prac konserwacyjnych, a nawet rozwiązywać niektóre problemy w trybie zdalnym.

Pakiet ABB Ability Marine Performance Optimization jest jednym z dawnych samodzielnych systemów, który obecnie został dołączony do bardziej elastycznej i znajdującej powszechne zastosowanie platformy ABB Ability. Firmy logistyczne będą wreszcie mogły korzystać ze spójnego, zintegrowanego systemu monitoringu i kontroli do śledzenia pozycji statków, lotów cargo, przewozów ciężarowych, operacji magazynowych i innych aktywów w jednym miejscu. Dzięki zgromadzeniu danych na jednej platformie łatwiej można dostrzec bardziej ogólne wzorce, identyfikować niewidoczne wcześniej logistyczne wąskie gardła i podejmować działania prewencyjne mające na celu niedopuszczenie do powstania konfliktu czy problemów z utrzymaniem, które dawniej były całkowicie nieprzewidywalne.

Innymi słowy ABB Ability ma umożliwiać realizację pełnego potencjału wielkich zbiorów danych, łączności, inteligentnych czujników i innych nowych technologii, które do tej pory występowały odrębnie. Możliwości naszej firmy w zakresie przekazywania odpowiednich informacji i analiz do sterowni, tak aby można było podejmować natychmiastowe decyzje w kwestiach operacyjnych, stanowią o prawdziwej sile i oryginalności platformy ABB Ability.

Długoterminowa transformacja

Dzięki ABB Ability dokonujemy prawdziwej długoterminowej transformacji, na której skorzystają przede wszystkim klienci. Zdobędą oni lepszą wiedzę, będą mogli skuteczniej działać i prowadzić efektywniejsze operacje – oczywiście we współpracy z naszą firmą.

Artykuł pochodzi z portalu ABB Conversation: źródło(1), źródło (2)

Skomentuj ten artykuł
Wskazówki dla społeczności