Delta i dialogen om trendene og teknologiene som bidrar til en bedre verden

Posts

Something went wrong, try reloading the page

Hvordan sikre nok kake til alle?

Legoklosser på havbunnen gjør industrien mer lønnsom

Transformatorer på 3000 meters dyp

Hva skjer når transformatoren settes under vann?

God på bunnen

En verdensomseiling under havet - 2020-versjonen