Delta i dialogen om trendene og teknologiene som bidrar til en bedre verden

Posts

Something went wrong, try reloading the page

Transformatorer på 3000 meters dyp

Hva skjer når transformatoren settes under vann?

God på bunnen

En verdensomseiling under havet - 2020-versjonen

Lengre, dypere, kaldere

Det ville vært mottoet hvis det fantes olympiske leker i undervanns kraftforsyning

«Bånn gass» på havbunnen

Havbunnsfabrikker er ikke lenger en fjern fremtidsvisjon