Frode Gravdal-Olsen
Eg er ansvarleg for ABB si satsing innan «Food and beverage» i ABB Norge, altså næringsmidlar. Akvakultur er ein veldig viktig del av dette biletet, og næringa gir mange spennande utfordringar både på eksisterande fabrikkar, og ved stadig aukande behov for ABB sin breie og omfattande produkt og prosjektkompetanse. Eg har tatt fagbrev som elektrikar har vidare utdanna meg på høgskulen i Bergen og blitt automasjonsingeniør. Etter at eg byrja i ABB, sommaren 2005, har eg hatt ei rekke ulike oppgåver innan prosjektgjennomføring, kundeansvar og sal. Erfaringa mi breier over ulike bransjar med leveransar til forsvaret, Olje- og gass-næringa og matvareindustrien i Noreg.

Posts

Something went wrong, try reloading the page

Pausefiskane er svoltne på ny teknologi

Havbruksnæringa må nytta moglegheitane digitalisering gir