Hvorfor båter og batterier oftere nevnes i samme setning

Vision of the Fjords (2016): Gøy å få være med på dette, så jeg måtte jo ta en selfie også.

ZERO-seminar setter nullutslipp i maritim transport under lupen

Da jeg gjorde comeback i ABB for tre år siden, var det fortsatt ikke så vanlig å bruke ordene «båt» og «batteri» i samme åndedrag, men siden den gangen har det skjedd en ganske formidabel utvikling. Og den viktigste endringen de siste årene er den mentale.

Nå er det nesten ingen grenser lenger for hva man utrette med batterier i både nærskipsfarten og for langtransporten, alt fra helelektrifisering til å bruke batteri som en del av et energismart hybridsystem. Bruk av hydrogen for å generere elektrisitet om bord omtales også stadig oftere som en fremtidsløsning som vil gi null utslipp.

Både leverandørindustrien, som ABB er en del av, verftsindustrien og rederier er innrettet på en langt grønnere maritim fremtid enn det man så for seg bare for litt siden. I tillegg til miljøgevinsten har dette satt ny fart i det maritime næringslivet i Norge. Norge har gått foran innen grønn skipsfart og hvis vi fortsatt gjør det, kommer den posisjonen til å gi oss mange spennende muligheter både i inn- og utland i tiden som kommer.

Fra myndighetshold bidrar finansieringsordninger sammen med utlysning av anbudskonkurranser med sterkere miljøkrav, for eksempel helt utslippsfrie eller lavutslipps fergestrekninger, i riktig retning. Vi vil se en rekke nye fergestrekninger på elektrisk drift bare i de nærmeste årene.

Det iverksettes også både offentlige og private initiativ for å få fart på utviklingen av miljøvennlige løsninger, som for eksempel Grønn Skipsfart, hvor ABB er en av partnerne.

Miljøorganisasjonene har selvsagt også en stor del av æren. Så alt dette, og ikke minst om hva fremtiden har å by på, ser jeg fram til å få høre mye om på ZERO sitt seminar om miljøvennlig skipsfart i Oslo 4. mai 2017.

I nær fremtid vil to av Øresund-ferjene til HH Ferries gå over på helelektrisk drift ved hjelp av et kraftsystem fra ABB, og blir verdens største i sitt slag. De vil bli ladet i havn ved hjelp av verdens første robotbaserte, automatiske ladesystem, som også er levert av ABB.

Her ble det mye reklame, men vi er veldig stolte av å få være med på slike prosjekter, og vi merker at mange er nysgjerrige på hvordan teknologien kommer til å fungere i praksis. Dette kommer kollega John Olav Lindtjørn til å besvare på seminaret, og syretesten får vi jo snart, for det er bare uker til de skal settes i drift.

Et sted vi allerede har fått et positivt teknologisvar er på Vestlandet hvor det allerede går en elektrisk bilferje mellom Lavik og Oppedal (fra 2015). Den har ikke ABB levert til, men vi har spilt en hovedrolle i utviklingen av kraftsystemet til cruisebåten Vision of the Fjords.

Jeg fikk selv gleden av å være med på en av de første turene da «operaskipet» i 2016 ble satt inn i turisttrafikken på Nærøyfjorden. Deler av strekningen drives fartøyet framover bare ved hjelp av batterier og lades i havn i Flåm og Gudvangen. ABB er også med på å levere liknende systemer til den nye elfergen som bygges for Torghatten og som skal trafikkere på helgelandskysten om litt.

For lengre transportbehov kan ikke batterier dekke hele kraftbehovet, men også der finner man stadig oftere plass til batteri som en del av et mer energieffektivt kraftsystem. Det er ikke så lenge siden jeg selv besøkte vårt batterilaboratorium etablert i samarbeid med MARINTEK (nå SINTEF Ocean) i Trondheim. Der utvikler vi systemer hvor batterier både bidrar til lavere energibruk, sikrere drift og er plassbesparende.

I havnenære områder har landstrøm blitt så opplagt at det ikke lenger er noen diskusjon om vi skal ha det. Ingen ønsker lokal forurensing fra skip i urbane strøk når det så enkelt kan elimineres. Å gjøre unna den siste delen av innseilingen til havna bare ved hjelp av batteri er nå også i ferd med å bli tatt i bruk flere steder.

Kategorier and Tagger
Om forfatteren

Even Fladberg

Jeg arbeider med i informasjon ved ABBs hovedkontor på Billingstad. Som utdannet ingeniør med stor teknisk nysgjerrighet og skrivekløe, er jobben svært givende. Tidligere jobbet jeg ti år som redaktør i fagtidsskriftet Automatisering. Jeg startet ingeniørkarrieren i ABB på midten av 1980-tallet, med utvikling og prosjektledelse for automatiserings- og elektrosystemer, både hjemme og ute. Deretter fulgte salgs- og prosjektlederjobber hos et par andre aktører i automatiseringsbransjen, med både måleteknikk og styringssystemer på menyen. Det er en stor glede å formidle teknologi som kan gagne samfunnet og hver enkelt av oss. På fritiden er jeg glad i turer i naturen og lytting til populærmusikk, fra folk til rock.
Kommenter denne artikkelen
Community guidelines

Comments are closed.