Intervaller er ikke nok

Gi lastkobleren din litt ekstra omsorg

Jeg nylig fikk et spørsmål fra en kunde om det ikke finnes et program for intervallservice på transformatorer. Litt sånn som når man kjøper ny bil, der det gjerne følger med en serviceplan for hele bilens livsløp. Enten er det antall kilometer eller tid som avgjør når det er på tide med ettersyn og, eventuelt, vedlikehold.

På service av transformatorer er vi enda smartere. Vi gjør begge deler. Tilstandsbasert vedlikehold er den moderne måten å gjøre service på, og der har transformatorbransjen gått foran. Nøkkelen til kunnskap om tilstanden til transformatoren går gjennom transformatoroljen. Ved hjelp av ulike analyser av oljen, kombinert med elektriske målinger og sensorer på transformatoren. Dermed får eieren verdifull data som er med på å danne et bilde av transformatorens servicebehov.

Mens man ved service av en bil må ta en nærmere kikk på mange mekaniske slitedeler, så er virkeligheten litt annerledes for en transformator. Lastkobleren er den eneste komponenten på en transformator som har bevegelige deler og som derfor blir utsatt for slitasje.

Lastkobleren brukes for å kompensere for spenningsvariasjoner i nettet, som vanligvis vil være spenningsfall på grunn av varierende last, slik at man kan levere mest mulig konstant spenning til forbrukeren. Lastkobleren kobler transformatoren fra ett spenningstrinn til det neste – uten å lage brudd i forsyningen og uten å lage kortslutning i transformatoren.

I statistikker fra blant annet den internasjonale og uavhengige organisasjonen for store kraftnett, Cigre, viser det seg at denne ene komponenten kan stå for oppimot 50 prosent av alle registrerte transformatorfeil. Ofte vil en feil på lastkobler medføre følgefeil på transformatorens reguleringsvikling, som igjen kan bety en reparasjonstid på mange måneder – hvis uhellet er ute.

Er det en komponent på en transformator det er viktig å gjøre intervallservice på er det lastkobleren. Det er ulike type lastkoblere og hver leverandør har sine egne sine anbefalte vedlikeholdsintervaller. Her må man gjøre de rette justeringene, bytte nødvendig slitedeler og sørge for at alle komponenter er funksjonelle. Det holder ikke kun å bytte olje og bare visuelt inspisere delene.

Det blir som å sammenlikne oljeskift på bilen med full service, begge deler kan være riktige, men har helt forskjellig hensikt.

En lastkobler består av mange bevegelige deler - og må følgelig vedlikeholdes.
En lastkobler består av mange bevegelige deler – og må følgelig vedlikeholdes.
Kategorier and Tagger
Om forfatteren

Knut Herdlevær

Jeg jobber som forretningsutvikler ved Transformatorservice hos ABB i Drammen. Her jobber vi med å holde liv i en stadig aldrene transformatorpark, både i Norge og på installert base Internasjonalt. Dette gjør vi via kreative reparasjonsløsninger og kundevennlige erstatningsenheter. Jeg har jobbet i ABB siden 1994, med ulike roller innen teknikk, produksjon og ledelse av transformatorvirksomheter. Jeg er sivilingeniør i maskin fra SDSM&T i Sør-Dakota, USA.
Kommenter denne artikkelen
Community guidelines

Comments are closed.