Bedre kraftberedskap bør være en selvfølge

5000 store transformatorer kan ikke ta feil

Eiere av viktig infrastruktur, som for eksempel kraftforsyning, kan velge å la det skure og gå helt til noe går galt. Prisen man da må betale er som regel høyere kostnader og lengre avbrudd enn nødvendig.

Alternativet er å ha en strategi for service og vedlikehold. Da kan man redusere sjansen for alvorlige strømbrudd, få mer forutsigbare kostnader og en bedre pålitelighet i kraftforsyningen.

Det finnes mange eksempler på begge ”strategier”, både her hjemme og i resten av verden. Men begge varianter forutsetter én ting, nemlig beredskap.

Med et utdanningsløp, tilgang på materiell og ikke minst reparasjonskapasitet, har samfunnet evnen til å respondere raskt dersom en kritisk situasjon skulle oppstå. Men mennesker og maskiner må utvikles og vedlikeholdes. For både planlagt og ikke-planlagt vedlikehold krever kompetanse og utstyr som man ikke kan ta som en selvfølge.

Min egen arbeidsplass, ABBs transformatorservice i Drammen, er eksempel på en virksomhet som har levert spesialkompetanse gjennom 100 år og som naturligvis trenger oppdrag for å overleve. Vi er vant til at det går opp og ned. I dag er vi verken helt på topp eller helt på bunn, men det er ingen hemmelighet at vi gjerne hadde sett oppdragsmengden større.

Sjekk denne videoen hvis du vil vite mer om hva jeg jobber med!

Denne uken er vi med på Energi Norge sitt seminar i Bergen om risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftbransjen. Og hvordan dette utgjør fundamentet for godt beredskapsarbeid. Der vil vi snakke om hvor viktig det er å ta vare på transformatorparken, som teller mer enn 5000 krafttransformatorer i industrien og i kraftbransjen.

Kanskje er veien å gå at bransjen får stilt strengere krav til planlagt vedlikehold ellerat det blir dyrere å ikke levere strømmen man har lovet. Dette verken kan eller vil jeg påvirke, men jeg ser et stort behov for at man begynner å diskutere insentiver som gjør det mer attraktivt, spesielt for kraftbransjen, å investere i service og vedlikehold av sin infrastruktur.

Dette vil ikke bare gi mer pålitelig kraftforsyning og forutsigbare kostnader, men også bidra til sysselsetting og utvikling av en gren av elektroteknikken, som er en viktig del av vår norske identitet og som har en egenverdi for oss som nasjon.

Les mer om historien til ABB på Brakerøya i denne bloggen.

Å designe og produsere viklinger krever spesialkompetanse.
Å designe og produsere viklinger krever spesialkompetanse.
Kategorier and Tagger
Om forfatteren

Knut Herdlevær

Jeg jobber som forretningsutvikler ved Transformatorservice hos ABB i Drammen. Her jobber vi med å holde liv i en stadig aldrene transformatorpark, både i Norge og på installert base Internasjonalt. Dette gjør vi via kreative reparasjonsløsninger og kundevennlige erstatningsenheter. Jeg har jobbet i ABB siden 1994, med ulike roller innen teknikk, produksjon og ledelse av transformatorvirksomheter. Jeg er sivilingeniør i maskin fra SDSM&T i Sør-Dakota, USA.
Kommenter denne artikkelen
Community guidelines

Comments are closed.