Yhdessä kohti kestävää maailmaa - osallistu keskusteluun

You can subscribe to your favourite authors or categories and receive email notifications about new articles.

Posts

Tapahtui virhe. Yritä uudelleen tai ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään.

Energiatehokkuus on avain kilpailukyvyn ylläpitämiseen

Tehottomuus energian käytössä lisää hiilidioksidin määrää ja siten ilmaston lämpenemistä. Paras keino vähentää päästöjä on energiatehokkuus.

Asettaako sähköinen liikenne sähköverkolle uusia vaatimuksia?

Kun sähköautoilun osuus autokannasta lähenee 25 % tai ylittää sen, saatamme olla jo kriittisellä polulla, mikäli nykyisiä sähköasemia ei tarkisteta ja tehdä tehotarvelaskelmia.

Kaivostoiminnan digitalisoiminen yhdessä ABB:n kanssa

Digitaaliset teknologiat muuttavat parhaillaan lähes kaikkien teollisuudenalojen toimintaympäristöä. Samalla toiminta äärimmäisissä olosuhteissa helpottuu.

Säästöjä, toimintavarmuutta ja turvallisuutta älykkäillä kojeistoilla

Ajan ja kustannusten säästö sekä maksimaalinen toimintavarmuus ja turvallisuus – nämä samat tavoitteet ovat niin sähköverkkoyhtiöillä kuin teollisuudella. ABB:n digitaaliset kojeistot täyttävät vaatimukset projektin toteutusvaiheesta aina laitteen elinkaaren loppuun.  Energiamurroksen megatrendit hiilineutraalisuus, kaupungistuminen, digitalisaatio, hajautettu tuotanto ja asiakkaiden osallistuminen sähkömarkkinoille

Nykyaikaisessa tehtaassa sähkölaitteita valvotaan reaaliajassa

Sähkölaitteiden ja -järjestelmien käynnin- ja kunnonvalvontajärjestelmillä varmistetaan nykyaikaisten laitosten suorituskyky ja käyttövarmuus. Järjestelmästä saatavan datan avulla laitoksen toimintaa voidaan optimoida parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää edelleen.   Mekaanisten laitteiden kunnonvalvontaa on tehty kauan. Jo 1980-luvulla tehtaissa oli jopa jatkuvatoimisia laakereiden

Kuusi Direct Drive -suorakäyttöjärjestelmän etua

Luotettavuus ja energiatehokkuus ovat metsäteollisuuden ehdottomat vaatimukset kaikelle toiminnalle. ABB:n Suomessa kehittämä suorakäyttö – Direct Drive – vastaa näihin vaatimuksiin. Lisäksi se tuo säästöjä kokonaisinvestointi-, huolto- ja kunnossapitokustannuksiin sekä energiankulutukseen koko järjestelmän elinkaaren ajan.   Direct Drive -suorakäyttöjärjestelmä on toimitettu

Puutavaran kuivauksen kestävämpi tulevaisuus

Sahojen toimintakustannuksia ja ympäristövaikutuksia voidaan pienentää edistyksellisillä teknologiaratkaisuilla.

Poikkeusoloihin apua ABB:n digitaalisesta osaamisesta

Poikkeusaika on saanut aikaan kaksijakoisen tilanteen. Samaan aikaan kun olemme ottaneet valtavan digiloikan, monia kriittisten kohteiden huoltoja on jouduttu perumaan tai siirtämään poikkeusolojen vuoksi. ABB on jo vuosia kehittänyt digitaalista teknologiaa, josta on apua nopeaan reagointiin vikatilanteiden sattuessa. Poikkeusaikojen jatkuessa

Tulevaisuuden digitaalinen sairaala on totta jo nyt

Tulevaisuuden sairaala tarvitsee älykkään ja kyberturvallisen sähköjärjestelmän. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää entistä laajemmin tukemaan prosessikriittisten toimintojen parempaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa hallintaa. Uuden teknologian avulla jopa sairaalaan muuttaminen virtuaaliseksi voimalaksi onnistuu. Tulevaisuuden älykästä sairaa­laa ei voi rakentaa menneisyyden sähköjär­jestelmällä. Koko sairaalan teknisenä
Näytä lisää