Teknologiaratkaisuilla kohti kestävämpää maailmaa

Sain äskettäin kunnian vastaanottaa CTO Forumilta vuoden 2022 teknologiajohtajan palkinnon suuryritysten sarjassa – lämmin kiitos!

Vuodesta 2011 lähtien Vuoden teknologiajohtaja -palkinto on ollut vuosittainen tunnustus teknologiajohtajien merkityksestä suomalaisen teollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvylle.

Näen saamani tunnustuksen osana ABB:n kädenjälkeä. Olemme kehittäneet teknologioita ja luoneet niillä liiketoimintaa, jolla on merkittävää globaalia vaikutusta, eikä vähiten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vuoteen 2030 ulottuvan ABB:n kestävän kehityksen strategian mukaisesti mahdollistamme vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä, säästämme luonnonvaroja ja edistämme yhteiskunnallista kehitystä. Suuri yritys on erinomainen alusta vaikuttaa asioihin, mutta monenlaisia yrityksiä tarvitaan, kun rakennetaan tuottavampaa ja kestävämpää maailmaa.

Uteliaisuudella eteenpäin

Tapaamme ABB:llä paljon opiskelijoita, jotka pohtivat urasuunnitelmiaan. Heille olen kertonut, että minulle tärkeintä on ollut kiinnostava tekeminen. Valmistuttuani diplomi-insinööriksi teknillisen fysiikan laitokselta olen aina uudelleen hakeutunut tehtäviin, joissa voin kehittää uutta, ja tietty uteliaisuus on säilynyt kautta vuosien, sillä uuden löytäminen on aina motivoinut.

Nuoria kannustaisin tekemään työt hyvin ja tarttumaan rohkeasti tarjoutuviin tilaisuuksiin. Näin voi päästä kehittämään yhteiskunnissa laajasti vaikuttavia asioita ja samalla kehittyy itse.

Työ ABB:llä on aina ollut palkitsevaa, ja tämä tuore tunnustus on tietysti hieno konkreettinen palkinto teknologisen kehityksen edistämisestä. Työssäni on parasta toimiminen yhdessä osaavien ja innokkaiden ihmisten kanssa ja sovellustemme monipuolisuus. Erityisen innostavaa on olla mukana kehittämässä huipputeknologiaa, jolla on laaja vaikutus tulevaisuuden älykkäisiin järjestelmiin ja elinympäristöömme.

Tästä yksi esimerkki on ABB Green Electrification 2035 -veturihanke, jonka ekosysteemiyhteistyötä johdan nyt toista vuotta. Vastaan ekosysteemin rakentamisesta ja kehittämisestä sekä siihen liittyvien innovaatiohankkeiden edistämisestä. Ohjelman ensimmäisenä vuotena saimme hienosti käynnistettyä kumppanuuksia, ja tänä vuonna ohjelman vauhti kiihtyy.

Vetytaloudesta on moneen

Ilmasto- ja energiapolitiikan kysyntä- ja muutosajurit ovat voimistumaan päin, ja niistä seuraava muutos vihreän sähkön kysyntään ja tarjontaan on valtava. Fingridin ja Gasgridin tuoreessa selvityksessä Suomen vetytalouden skenaarioista arvioitiin Suomen tuulivoiman lisärakentamisen potentiaaliksi 150 GW, joka tuottaisi vuositasolla 500 TWh vihreää sähköä. Kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä tuulivoimaa kytketään Suomessa verkkoon jo 18 GW:n edestä. Kasvu on valtava, kun sitä vertaa Suomen sähkön tuotannon kokonaiskapasiteettiin vuonna 2021 (~17 GW).

ABB Green Electrification 2035 -ohjelmassa uusiutuvien energiamuotojen yhteydessä tärkeiksi teemoiksi tunnistettuja Power-to-X:ää (sähköenergian muuntaminen muihin muotoihin) ja resilienttejä energiaverkkoja aletaan nyt konkreettisesti suunnitella eli etenemme jo toteutusvaiheeseen. Vetyyn liittyvät teknologiat ovat Power-to-X:n keskiössä, ja ABB:llä onkin paljon annettavaa vetytalouden hankkeisiin ja yhteistyöhön. Kehitämme teknologioita, jotka mahdollistavat teollisen mittakaavan toteutuksen kustannustehokkaasti. Näin vedyn käyttö mahdollistuu esimerkiksi kemianteollisuudessa, teräksen pelkistämisessä tai energiana vaikkapa laivoissa.

On hyvä muistaa, että vetytalous lisää myös kotimaamme huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Euroopan energiatalous on nyt nopeassa murroksessa, ja myös megatrendien myötä maailma muuttuu. Näin ollen on tärkeää, että kehitämme Suomessa aktiivisesti osaamista tällä alueella. ABB:llä edistämme asioita omalta osaltamme ja kutsumme kumppanit tuomaan mukaan oman asiantuntemuksena. Hyvä dialogi motivoi kaikkia kohti yhteistä hyvää.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Simo Säynevirta

Vastaan Suomen ABB:n digitalisaatiostrategian johtamisesta. Keskeinen tehtäväni on löytää asiakkaidemme tarpeita vastaavat ratkaisut ABB:n ja kumppaneidemme laajasta tarjoamasta ja linkata osaset yhteen ketterästi, digitaalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. ABB:llä olen työskennellyt koko työurani, diplomityön jälkeen olen toiminut erilaisissa tuotehallinnan, markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen tehtävissä. Työssäni on parasta toimiminen yhdessä osaavien ja innokkaiden ihmisten kanssa ja sovellustemme monipuolisuus. Erityisen innostavaa on olla mukana kehittämässä huipputeknologiaa, jolla on laaja vaikutus tulevaisuuden älykkäisiin järjestelmiin ja elinympäristöömme.
Kommentoi