ABB:n veturihankkeessa vauhditetaan vihreää siirtymää kumppaneiden kanssa

Green Electrification 2035 -veturiohjelmassa ABB avaa taajuusmuuttajien ja sähköverkon ohjaukseen suunnitellut ohjelmistoalustansa kumppanien käyttöön.

Green Electrification 2035 -veturiohjelmassa ABB avaa taajuusmuuttajien ja sähköverkon ohjaukseen suunnitellut ohjelmistoalustansa kumppanien käyttöön. Tavoitteena on rakentaa hiilineutraaliuteen pyrkiviä ekosysteemejä esimerkiksi vetytalouteen ja kaupunkien energiahuoltoon.

ABB:n Suomessa kehittämän taajuusmuuttajateknologian avulla sähkömoottoreiden pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti. Tämä on leikannut huomattavasti globaalia energiankulutusta viime vuosikymmenten aikana. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää muillakin tavoin, kun matkaamme kohti alati sähköistyvää hiilineutraalia maailmaa. Pelkästään ohjelmistoja muokkaamalla samat taajuusmuuttajat voivat ohjata sähkötehon syöttöä esimerkiksi lämpöpumpuille tai vetyä tuottaville elektrolyysereille.

Sähköverkon ja prosessiteollisuuden laitteiden ohjauksessa käytetyt järjestelmät ovat perinteisesti olleet suljettuja. Green Electrification 2035 -ohjelmassa ABB tarjoaa kaksi keskeistä sovellusalustaansa partnerien ja kehityskumppanien käyttöön. Toinen niistä on järjestelmämme sähköverkon suojauksen ja ohjaukseen, toinen taas alustamme taajuusmuuttajien ohjaukseen.

Näiden alustojen tulevissa versioissa laitevalmistajat ja sovelluskehittäjät pääsevät rakentamaan ABB:n komponenteilla omia sovelluksiaan teollisuuden ja sähkönjakelun jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Alustojen avaamisen tavoitteena on kylvää siemen uusien ekosysteemien kehitykselle. Suomen matka hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä edellyttää valtavasti uusia kekseliäitä tapoja hyödyntää ABB:n energiaa säästävää teknologiaa eri toimialoilla energiantuotannosta sen käyttöön teollisuudessa, liikenteessä ja julkisessa infrastruktuurissa. Tätä kehitystyötä emme voi tehdä yksin. Tarvitsemme mukaan niin tutkimuslaitoksia, tuotekehityskumppaneita kuin energiaa säästävän teknologian kaupallistajia.

Sähköverkko mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin

Ohjelmistojen ja avoimien kommunikaatiorajapintojen avulla teollisuuden prosesseista ja sähkönjakelujärjestelmistä on mahdollista tehdä joustavampia. Kun tuotantoprosessi muuttuu, tai sähköverkkoon kytketään paikallista tuotantoa, avoimen järjestelmän mukauttaminen uusiin tarpeisiin on helpompaa. Ajatusmaailma on tuttu kännykkäsovellusten sovelluskaupoista. Tietysti teollisten järjestelmien vaatimukset kyberturvallisuudelle ja millisekuntien vasteajoille ovat kuluttajasovelluksiin verrattuna huikeasti vaativammat. 

ABB:n Green Electrification 2035 on Business Finlandin veturihanke, joka käynnistyi vuoden 2021 alussa. Ohjelma on edennyt vauhdilla ja kumppaniverkosto on laajentunut yli odotusten. Hankkeen ekosysteemivastaavana toimiva johtaja Simo Säynevirta käy keskusteluja potentiaalisten partnerien kanssa. Esimerkiksi kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin vastaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupunkien, energian tuottajien, verkkoyhtiöiden ja teknologiatoimittajien välillä. Minun vastuullani puolestaan on organisoida ohjelmaan hyväksytyt yhteiskehityshankkeet toimiviksi kokonaisuuksiksi ja osallistaa ABB:n oma organisaatio, erityisesti tuotekehitys, mukaan projekteihin.

ABB:n kehitteillä olevaa avointa sovellusalustaa voi hyödyntää niin terästuotannon päästöjen leikkaamisessa kuin muissa tulevaisuuden vetytalouden sovelluksissa. Esimerkiksi ABB on mukana kesäkuussa 2021 julkistetussa SSAB:n Fossil-free Steel -tutkimushankkeessa, joka tähtää fossiilivapaan teräksen tuotantoprosessin kehittämiseen. Vastaavasti Nesteen e-Fuel -hankkeessa ABB:n teknologiaa sovelletaan ilmastoneutraalin sähköpolttoaineen tuotantoprosessiin.

Tule kumppaniksi

Juuri päättyneellä Business Finlandin kumppanuushakukierroksella saimme Green Electrification 2035 -veturiohjelmaamme monta uutta hankehakemusta. Tulevilla hakukierroksilla toivomme mukaan lisää yrityksiä, jotka tuovat rohkeasti uusia ajatus- ja bisnesmalleja teollisuuteen. Esimerkiksi kaupunkien päästöjen leikkaamisessa tarvitaan kaupallistajia, jotka pystyvät rakentamaan energiaa säästävistä teknologioista houkuttelevan palvelun.

Toivomme hanke-ehdotuksia myös erilaisilta ekosysteemipartnereilta: ABB:n nykyisiltä ja uusilta tuotekehityskumppaneilta sekä uusien bisnesekosysteemien kehittäjiltä. Jatkamme myös tiivistä tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Kun hanke on neljän vuoden päästä loppusuoralla, laaja joukko kumppaniyrityksiämme soveltaa ABB:n uusia teknologia-alustoja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Yhdessä ekosysteemikumppaniemme kanssa voimme hyödyntää esimerkiksi ABB:n energiaa säästävää taajuusmuuttajateknologiaa ennennäkemättömissä uusissa sovelluksissa. Pilottiprojektit ja konkreettiset kokeilut paljastavat, mitkä ovat tehokkaimmat keinot yhteiselle matkallemme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Petri Hovila

Petri Hovila is working as a senior principal engineer in ABB Electrification, Distribution Solutions and is responsible for research programs. He is also the program manager for the Green Electrification 2035 program. He has authored or co-authored a number of conference papers and is a co-inventor in several patent applications.
Kommentoi