Courage = Rohkeus vie eteenpäin

Parhaimmillaan yrityksen arvot peilaavat ympäröivää todellisuutta siten, että niistä on helppoa tunnistaa yrityksen vallitseva kulttuuri. ABB:n DNA:ssa ovat pitkään olleet johtavat teknologiat, pioneerihenkisyys, ja kykymme olla kotona kaikkialla.

Kun ABB:n arvot päivitettiin viime vuonna laajassa prosessissa yhdessä henkilöstön kanssa, olin itse hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Lopputulos – neljä C:tä – Courage, Care, Curiosity, Collaboration, suomeksi rohkeus, välittäminen, uteliaisuus ja yhteistyö kuvastavat mielestäni erinomaisesti päivittäistä elämää ABB:llä. Rohkeus ja uteliaisuus näkyvät esimerkiksi ennakkoluulottomassa tuotekehitystyössämme, jossa pyritään löytämään uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Välittäminen puolestaan näkyy muun muassa siinä, miten ABB:llä pyrimme löytämään win-win-ratkaisuja yrityksen ja henkilöstön sekä asiakkaiden toiveiden suhteen. Parhaat ratkaisut löydetään yhteistyössä – eri liiketoiminta-alueiden, toimintojen, maiden sekä asiakkaiden ja kumppaniverkoston kanssa.

Yrityksen arvopohja ohjaa päivittäistä työntekoa ja asettaa perustan toiminnallemme. Näkemykseni mukaan silloin kun henkilökohtaiset arvot ovat pääosin linjassa yrityksen arvojen kanssa, on helppoa saada sanat ja teot kohtaamaan ja ”elää niin kuin opettaa”. ABB:n nykyisten arvojen kanssa koen tämän vaivattomaksi.

Tämän kirjoituksen fokuksessa on arvoistamme rohkeus. Miten se on näkynyt omassa työssäni?

Koen työelämässä tärkeäksi, ettei yksilönä tai organisaationa jumiuduta omalle mukavuusalueelle. Maailman muuttuessa on syytä jatkuvasti pyrkiä oppimaan uutta sekä haastamaan ja kehittämään omaa tekemistään. Usein tutusta luopuminen ja Status Quo -tilan haastaminen vaatii rohkeutta. Kun alkukitka on selätetty ja on päästy liikkeelle, antaa näkymä paremmasta tulevaisuudesta energiaa ja vie vahvasti eteenpäin.

Urheilussa puhutaan paljon pelirohkeudesta. Varman päälle pelaamisella, jos hyvin käy, päästään ehkä tasapeleihin. Mutta voitot ja huipputulokset vaativat pelirohkeutta – uusia, ennakkoluulottomia pelin avauksia, eteenpäin katsomista ja vastustajien aktiivista haastamista, joista niin pelaajat kuin yleisökin nauttivat. Samalle on tarvetta nykypäivän työelämänkin kilpailuissa.

Omalla urallani rohkeutta on tarvittu matkan varrella uusiin haastavampiin tehtäviin siirtyessä sekä uudelle paikkakunnalle tai toiseen maahan työn perässä muuttaessa. Oma ABB-urani alkoi Turussa, josta Sveitsin Zürichin ja Badenin kautta palasin Suomeen Helsinkiin. Välillä tein töitä Porvoon yksikössä, ja Vaasassa olin 3,5 vuotta, kunnes palasin taas Helsinkiin. Onneksi organisaation tuki on ollut näissä muutoksissa vahvasti läsnä – välittämisen arvo on näkynyt vahvana tukena näissä henkilökohtaisissa muutostilanteissa.

Vuosien varrelle on mahtunut myös lukuisia kehityshankkeita. Rohkeutta on tarvittu uskallukseen lähteä liikkeelle, joskus vähän muutoshankkeille tyypillisesti vajavaisinkin lähtötiedoin. Ennakkoluulottomuudella, yhteistyöllä ja tarvittavilla pienillä kurssinmuutoksilla matkan varrella hankkeet on viety onnistuneesti maaliin.

Ehkäpä suurinta rohkeutta työelämässä omalla kohdallani vaati kollegoiden houkuttelemana lähteä mukaan itsensä johtaminen -valmennusohjelman fasilitaattoriksi. Pääsin todellakin epämukavuusalueelleni vetäessäni kolmipäiväisiä vuorovaikutustyöpajoja eri puolilla maailmaa. Silloinkin onneksi oli kollegoiden loistava tuki taustalla, ja kokemuksesta tuli ehkäpä suurin yksittäinen työelämän kasvuloikkani. Sain mahdollisuuden vielä jatkaa fasilitaattorina työturvallisuuskulttuuria kehittävässä valmennuksessa. Silloin mukavuusalueeni oli jo hieman laajentunut, ja pystyin ihailemaan ABB:läisten rohkeutta ja uteliaisuutta tuoda uudenlaisia kehitysajatuksia esiin. Näiden avausten pohjalta ABB:n vahvaa turvallisuuskulttuuria pystyttiin entisestäänkin kehittämään.

Ja vielä viimeisenä – mielestäni tietynlaista rohkeutta vaatii myös globaalissa toimintaympäristössä matkustaminen maailman eri kolkkiin uusiin maihin sekä yhteistyö eri taustoista ja kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa. Olen saanut mahdollisuuden matkustaa ABB:n työasioissa peräti viidelle eri mantereelle. Monta kertaa silmät avautuivat maailman moninaisuudelle näillä retkillä. Nopeasti kuitenkin huomasin ja opin, että ABB:llä oli totuttu vuosien saatossa siihen, että englantia ehkä puhutaan hieman eri aksenteilla, mutta taustoista riippumatta kaikki otetaan ennakkoluulottomasti mukaan kehittämään yhtiön yhteistä tulevaisuutta. Matkani varrella olenkin huomannut tämän avoimuuden olevan yksi hienoimmista rohkeuden osoituksista! Näistä kohtaamisista riittäisi myös paljon tarinaa, mutta se olisikin sitten jo uuden kirjoituksen aihe…

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Henri Hilke

Toimin ABB Oy:n Labor Relations Manager -tehtävässä, jossa on laaja kosketuspinta henkilöstöjohdon tehtäväkenttään. Olen toiminut yli 20 vuotta ABB:llä henkilöstöjohdon tehtävissä globaaleissa, maa- ja divisioonatason rooleissa. Suomessa olen työskennellyt useammalla paikkakunnalla ja viisi vuotta asuin Svetsissä.
Kommentoi