Collaboration = Yhteistyö

Olen Eetu Mattila ja työskentelen ABB:n Pitäjänmäen kampuksella Helsingissä. Nykyisessä roolissani vastaan System Drivesin tuoteylläpito-osastolla taajuusmuuttajien mekaniikkasuunnittelusta, joka käytännössä tarkoittaa suunnittelutehtävien koordinointia eri suunnittelijoiden kesken, tuotemuutosten ja -parannusten hyväksymistä sekä yleistä tuotetukea eri sidosryhmille. Aloitin tuoteylläpidossa valmistuttuani muutama vuosi sitten diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta, jossa opiskelin kone- ja tuotantotekniikkaa. ABB yrityksenä oli tuttu jo pidemmän ajan takaa, sillä tulin ABB:lle harjoittelijana vuonna 2013 ja tein kesä- sekä osa-aikatöitä valmistumiseen saakka. Harjoittelijana sain tehdä töitä yhteensä neljässä eri tiimissä ja osastolla, mikä auttoi tutustumaan moniin eri kollegoihin sekä ymmärtämään ABB:n liiketoimintoja laaja-alaisesti.

Päivittäisessä työssäni näkyy vahvasti ABB:n arvo Yhteistyö (Collaboration). Uskon, että fiksut ihmiset tekevät yhteistyötä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Yhteistyön avulla voimme hyödyntää toisten vahvuuksia sekä toisaalta tarjota omaa osaamistamme muiden hyväksi. Yhteistyö- ja kumppanuussuhteet asiakkaiden kanssa ovat myös tärkeitä, ja hyödyttävät molempia osapuolia. Yhteistyötä tarvitaan niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin, ja se onkin usein tarpeen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Useissa tilanteissa voi olla haastavaa tehdä päätöstä yksin, jolloin on osattava pyytää tai tarjota apua.

Yhteistyön kulttuuri on havaittavissa työssäni jatkuvasti. Tuoteylläpidossa yhteistyötä tehdään useiden eri sisäisten osastojen kanssa: tuotanto, tuotekehitys, hankinta, tuotehallinta, myynti sekä muut ABB:n divisioonat. Lisäksi yhteistyötä tehdään asiakkaiden ja toimittajien kanssa, jotta voidaan varmistaa koko arvoketjun laatu ja toimivuus. Yhteistyötä tehdään myös eri oppilaitosten kesken, esimerkiksi yhteisten tutkimusten, opinnäytetöiden tai tutustumiskäyntien / vierailujen muodossa. Tuoteylläpidon työstä suuri osuus onkin yhteistyötä sekä viestintää eri sidosryhmien kanssa.

Vaikka viimeisen reilun vuoden ajan COVID-19-pandemia onkin muuttanut yhteistyön välineitä, ei yhteistyö ole mihinkään kadonnut. Päinvastoin yhteistyö kauempana olevien sidosryhmien kanssa on voinut jopa lisääntyä uusien viestintätapojen avulla. Digitaalisten työkalujen tehokas käyttöönotto on vähentänyt palaverien välillä kiiruhtamista, kun nykyään palavereihin osallistuminen onnistuu vain hiiren klikkauksella. Tiedostojen muokkaaminen sekä läpikäynti yhdessä sujuu näppärästi pilven kautta.  Kahvitauotkin sujuvat videon välityksellä, vaikka tällöin harmillisesti kahvin tuoksu ei työtoverille välitykään. Etätyö on kehittänyt yhteistyötä uudenlaiseksi, mutta en silti usko, että perinteinen face-to-face-yhteistyö tulee kuitenkaan kokonaan loppumaan. Tulemme varmasti tekemään yhteistyötä myös samassa huoneessa / työtilassa, jolloin voimme hyödyntää perinteisempiä yhteistyön keinoja.

Yhteistyö on itselleni tärkeää, sillä yhdessä pystymme tarkastelemaan asioita laajemmalla näkökulmalla sekä hyödyntämään ja sparraamaan toistemme ajatuksia. Mitä haastavampi ja monimutkaisempi suunnittelutehtävä tai -päätös, sitä todennäköisemmin turvaudun yhteistyöhön muiden kanssa. Yhteistyötä tekemällä myös useammat henkilöt saavat äänensä kuuluviin, ja pääsevät vaikuttamaan, mikä voi parantaa motivaatiota. Ilman yhteistyötä työni olisikin varmasti hyvin erilaista, todennäköisesti huonompaan suuntaan. Ihmiset yleisesti ottaen ovat yhteisöllisiä eläimiä, mistä syystä yhteistyö on luonnollinen ja miellyttävä tapa työskennellä.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille mukavaa sekä yhteistyön täyteistä kesän jatkoa!

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Eetu Mattila

Vastaan kaapitettujen taajuusmuuttajien mekaniikkasuunnittelusta System Drives -divisioonassa. Tuotteiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen ovat pääprioriteettejamme. Urani ABB:llä alkoi vuonna 2013 ja olen viihtynyt erilaisissa suunnittelutehtävissä siitä lähtien. ABB:n tuotteet ja palvelut auttavat teollisuutta sekä yhteiskuntaa kehittymään energiatehokkaammaksi ja kestävämmäksi, mikä tekee työstäni mielekästä. Positiivisella asenteella kohti yhä sähköisempää tulevaisuutta!
Kommentoi