Säästöjä, toimintavarmuutta ja turvallisuutta älykkäillä kojeistoilla

Ajan ja kustannusten säästö sekä maksimaalinen toimintavarmuus ja turvallisuus – nämä samat tavoitteet ovat niin sähköverkkoyhtiöillä kuin teollisuudella. ABB:n digitaaliset kojeistot täyttävät vaatimukset projektin toteutusvaiheesta aina laitteen elinkaaren loppuun. 

Energiamurroksen megatrendit hiilineutraalisuus, kaupungistuminen, digitalisaatio, hajautettu tuotanto ja asiakkaiden osallistuminen sähkömarkkinoille luovat uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia sähköverkon toiminnalle. Perinteisistä verkoista älyverkkoihin siirryttäessä saavutetaan monia etuja, kuten vikojen nopea paikantaminen ja vikojen eristäminen.

Teollisuudessa digitaalisten kojeistojen tuottaman datan ja siitä saadun informaation avulla toimintoja voidaan kehittää uudelle tasolle. Analysoitu data auttaa myös kunnossapidossa.

Ennakoivaa toimintaa

ABB:n digitaaliset pienjännitekoneistot (LVS Digital) voivat yhdistää ABB:n pienjännitekojeistojärjestelmät ABB AbilityTM-alustaan.

Kun pienjännitekojeistoihin on kytketty erilaisia sensoreita ja valvontajärjestelmä, on mahdollista seurata ja hallita järjestelmää pilvipalveluun perustuvan tiedonkeruun avulla etänä. Myös hälytys- ja tapahtumatiedot ja laitteiden kunnon valvonta onnistuu mobiililaitteen avulla. Näin pystytään esimerkiksi huollot tekemään ennakoivasti, jo ennen kuin laitteet rikkoutuvat.

Digitaaliset keskijännitekoneistot tuottavat laitoksista reaaliaikaista tietoa. Hyvä esimerkki on lämpöongelmat. Vanhoissa staattisissa tuotteissa lämpöongelmat eivät päältäpäin näy. Nyt data-analytiikka nostaa esiin trendejä, jotka kertovat esimerkiksi sen, nousevatko laitteiden lämpötilat. Jos trendeissä huomataan nousua, voidaan ilmoitusten perusteella tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Älykkäästi etänä

Digitaalisella järjestelmällä pystyy ohjaamaan ja säätämään laitteiston käyttöä tarpeen mukaan etänä tai automaatiolla. Myös kunnossapitokustannuksissa säästetään, koska toimenpiteitä voidaan tehdä ennen kuin laitteet menevät rikki. Oikeat kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa ennakoivasti myös seisokkeihin.

Tieto on valtaa ja datan jalostaminen valvonta- ja ohjausjärjestelmällä informaatioksi luo uusia mahdollisuuksia koko toiminnan kehittämiseen. Oikealla tiedolla pystyään koko prosessia ohjaamaan alusta loppuun tehokkaasti ja älykkäästi.

ABB:n digitaalinen kojeisto MNS Digital® on modulaarinen, skaalautuva ja joustava alusta. Se takaa, että laitteiston voi helposti määrittää ja päivittää omien tarpeiden ja vaatimusten mukaiseksi.

Kustannustehokas ratkaisu

ABB:n keskijännitekojeistot (esim. UnigearDigital) voidaan myös yhdistää ABB AbilityTM -alustaan. Näin saadaan irti kaikki kojeistoista ja laitteista (suojareleet) tuleva tieto. Sähkölaitoksissa ollaankin jo pitkään pystytty ohjaamaan ja saamaan tilatietoja suojareleistä digitaalisen kommunikaation avulla.

Sähkölaitoksissa digitaaliset kojeisto- ja automaatioratkaisut auttavat sekä ehkäisemään vikoja että paikallistamaan niitä. Ne myös nopeuttavat vioista toipumista. Kun vika voidaan eristää terveestä verkosta, säästyy aikaa vian etsinnässä ja korjaamisessa. Aikaa säästyy niin paljon, että ratkaisu maksaa itsensä takaisin jo yhden sähkökatkon jälkeen. Älykästä toimintaa tämäkin.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Mats Östergård

Vastaan keskijännitetuotteiden ja -järjestelmien markkinoinnista Suomessa. Tehtävänäni on löytää fiksuja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme kehittämään toimintaansa, esimerkiksi automaation avulla. ABB:llä olen työskennellyt lähes parikymmentä vuotta, lähinnä keski- ja pienjännitetuotteiden sekä -järjestelmien parissa. Työni on innostavaa – on palkitsevaa tehdä yhteistyötä ja löytää asiakkaille sopivia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa.
Kommentoi