Tulevaisuuden kaivoksessa tiedonkeruu on avainasemassa

Kansainväliset kaivosyhtiöt siirtyvät pikkuhiljaa puhtaampiin, turvallisempiin ja kestävämpiin toimintatapoihin ja hyödyntävät yhä enemmän teollista internetiä sekä massadataa.

Kansainväliset kaivosyhtiöt siirtyvät pikkuhiljaa puhtaampiin, turvallisempiin ja kestävämpiin toimintatapoihin ja hyödyntävät yhä enemmän teollista internetiä sekä massadataa laitteiston ja prosessien ohjauksessa, valvonnassa ja hallinnassa. Samalla ne muuttavat käyttämiensä energianlähteiden yhdistelmää ja siirtyvät lisääntyvästi uusiutuviiin energianlähteisiin.

 

Tulevaisuudessa kaivetaan enemmän kuparia, jota käytetään tuuli- ja aurinkovoimatuotannossa sekä sähköautoissa, joissa tarvitaan myös huomattavia määriä tinaa. Tulevaisuudessa kaivetaan mittavasti myös polttokennoissa käytettäviä jalomineraaleja, kuten platinaa ja palladiumia. Myös litiumin, koboltin ja alumiinin louhinta tulee lisääntymään, koska niitä käytetään uusiutuvan energian tuotannossa ja varastoinnissa.

ABB:llä on laaja valikoima integroituja automaatio- ja sähköistysteknologioita, joten yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet auttaa kaivoksia siirtymään kestävään tuotantoon ja vastaamaan kasvavaan kysyntään kaikkialla maailmassa. Laajan kaivosalan tuotevalikoimamme taustatukena on digitaalinen ABB AbilityTM -alusta, jonka avulla kustannustehokkuutta, malmin talteenottoa ja laitteiston hallintaa voidaan parantaa ja näin luoda erinomaiset edellytykset kaivosten käyttöiän pidentämiselle. Räätälöidyt ABB Ability™ -ratkaisut antavat lisäarvoa asiakkaalle kaikilla aloilla ja luovat synergiaetuja yhteisen alustan kautta.

Digitaalisuus keskiössä

Teollisuus 4.0 -teknologiat auttavat kaivosteollisuuden digitalisoinnissa samalla, kun kaivosteollisuudessa sopeudutaan energianlähteiden yhdistelmän kehitykseen. Kaivosyhtiöillä on keskeisen tärkeää olla kunnollinen digitaalinen strategia, jotta päätöksenteko perustuu varmasti ajantasaiseen tietoon. Se auttaa yhtiöitä maksimoimaan toimintansa energiankäytön, tuottavuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden sekä minimoimaan seisokit, päästöt ja kustannukset.

ABB:n korkean tason ammattilaisten ja huipputason digitaalisten ratkaisujen, kuten ABB Ability™ Ventilation Optimizer -ilmanvaihtojärjestelmän avulla kaivosyhtiöt voivat parantaa kaivoksen tuottavuutta ja työntekijöiden turvallisuutta käyttämällä kaikkialla kaivoksessa antureita. Ne välittävät reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta, dieselajoneuvojen käytöstä ja henkilökunnasta ohjausjärjestelmän käyttäjälle analysointia varten. ABB:n ratkaisuilla energiaa voidaan säästää jopa 40 prosenttia enemmän ja siten pienentää kaivoksen hiilijalanjälkeä.

Sekä tietotekniikkaa (IT) että käyttöteknologiaa (OT) hyödyntävän ABB Ability™ -toiminnanohjausjärjestelmän (OMS) avulla voidaan laatia tuotantoaikatauluja ennakoivasti, automatisoida toiminnot ja reagoida nopeasti häiriötilanteisiin. OMS-järjestelmää hyödyntäen kaivosyritykset voivat myös mallintaa mahdollisia tilanteita ja parantaa päätöksentekoa, lisätä tuotantoa ja optimoida tuottavuuden.

Tuotevalikoimaamme kuuluu edistyksellisiä ABB Ability™ -pohjaisia tietojen analysointityökaluja, ABB Ability™ Genix Industrial Analytics ja AI Suite. Näillä työkaluilla voidaan havaita kaivoslaitteiden, järjestelmien ja prosessien ongelmat. Monenlaisista osaajista koostuvalta asiantuntijatiimiltämme saa diagnostiikkapalveluita ja ratkaisuja etänä eri puolilla maailmaa sijaitsevien ohjauskeskusten kautta. Kaivosyritykset saavat paremman käsityksen malmiesiintymien vaihtelevuudesta, jolloin malmin talteenottoa ja laitteiston käyttöastetta voidaan tehostaa.

Innovointia ja yhteistyötä

ABB:n kaivosalan tiimillä on paljon kokemusta sekä tieto- että käyttöteknologiasta. Tiimissä vaalitaan innovoinnin ja yhteistyön kulttuuria, jotta voimme tarjota asiakkaillemme luokkansa parhaat digitaaliset järjestelmät ja ratkaisut, joilla kaivostoiminnan tehokkuutta, kestävyyttä ja kannattavuutta voidaan parantaa kaikkialla maailmassa.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Kari Korpinen

Kaivos-, sementti- ja alumiiniteollisuuden Euroopan-myyntijohtajana vastaan prosessiautomaatiotekniikan ja suurten projektien myynnin strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Olen saanut tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa hyvin laaja-alaisesti erilaisissa hankkeissa jo yli 30 vuoden ajan. Aloitin urani ABB:llä vuonna 1985 projekti-insinöörinä ja olen toiminut useissa eri tehtävissä suunnittelussa, tuotehallinnassa ja myynnissä. Kansainvälinen kokemukseni suurista sähkö- ja automaatioprojekteista on pääasiassa kaivos- ja mineraalien prosessiteollisuudesta.
Kommentoi