Nykyaikaisessa tehtaassa sähkölaitteita valvotaan reaaliajassa

Sähkölaitteiden ja -järjestelmien käynnin- ja kunnonvalvontajärjestelmillä varmistetaan nykyaikaisten laitosten suorituskyky ja käyttövarmuus. Järjestelmästä saatavan datan avulla laitoksen toimintaa voidaan optimoida parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää edelleen.

 

Mekaanisten laitteiden kunnonvalvontaa on tehty kauan. Jo 1980-luvulla tehtaissa oli jopa jatkuvatoimisia laakereiden iskusysäys- ja tärinänmittausjärjestelmiä. Noilta ajoilta on peräisin edelleen terminä käytössä ”SPM-nippa”. Voi vain ihmetellä, että kaiken näinä vuosikymmeninä tärinän mittausjärjestelmissä tapahtuneen kehityksen jälkeen tuo tiettyyn tuotemerkkiin viittaava termi tuntuu yhä elävän.

Tehtaiden tehokkuuden, ekologisuuden ja käyttövarmuuden vaatimukset ovat kuitenkin kasvaneet, ja niiden täyttäminen vaatii uudenlaista kunnonvalvontaa. Digitalisaation myötä sähkölaitteiden ja -järjestelmien sähköiset kunnonvalvontajärjestelmät ovat tekemässä tuloaan.

Tämän päivän kunnonvalvontajärjestelmä mahdollistaa sähköjärjestelmien ja -laitteiden reaaliaikaisen seurannan. Lisäksi laitedataa hyödyntämällä laitoksen laitteiden suorituskykyä, käyttövarmuuden hallintaa ja huoltoa voidaan optimoida.

ABB AbilityTM -kunnonvalvontajärjestelmää on kehitetty näistä lähtökohdista. Suomessa se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön suuren mittakaavan toimituksena kolme vuotta sitten. Hankkeesta saatu kokemus on siivittänyt kehitystyötä edelleen.

Dataan perustuvaa optimointia

Nykyaikaisella sähköisellä kunnonvalvontajärjestelmällä sähkölaitteet voidaan hyödyntää täysimittaisesti. Se, että etävalvonta laajenee lähes kaikkiin sähkölaitteisiin, joita voi olla valtava määrä, on suuri edistysaskel. Reaaliaikainen kunnonvalvontajärjestelmä mahdollistaa sähkölaitteiden toimintakunnon näkemisen helposti yhdellä silmäyksellä ja ennustamaan huoltotarpeet luotettavasti. Datan pohjalta voidaan muokata laiteasetuksia ja käyttöolosuhteita optimaalisiksi, mikä pidentää laitteiden käyttöikää. Järjestelmän tuottaman datan ansiosta kunnossapidon aikataulua, kustannuksia ja laatua voidaan optimoida. Järjestelmästä nähdään myös laitteiden kuormitustasot eli tiedetään ”mikä laite soutaa ja mikä taas vain vähän melalla avittaa”. Tällä on tietysti merkittävä vaikutus laitteen ylläpito- ja huoltotoiminnan suunnitteluun.

ABB AbilityTM -järjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia parantavat osaltaan kattavat laitekohtaiset hälytykset sekä etävalvonta ja -konfigurointimahdollisuus. Laitoksen oman henkilökunnan suorittaman valvonnan lisäksi ABB:n Helsingin Pitäjänmäen digitaalinen etäpalvelukeskus ja eri puolilla Suomea toimivat ABB:n etäpäivystäjät antavat taustatukea. Asiantuntijamme pystyvät asiakkaan pyynnöstä pureutumaan ongelmatilanteisiin viipymättä, diagnosoimaan ongelman syyn ja tekemään korjaavat toimenpiteet etänä. Teemme myös järjestelmä- ja laitedataan perustuen ehdotuksia käyttövarmuutta parantaviksi toimenpiteiksi.

Sähkölaitteiden seurantajärjestelmät tulevat kehittymään suuntaan, jossa tekoälyn mahdollisuudet otetaan mukaan kuvaan ja varmasti yhteydet prosessidataan tulevat edelleen kehittymään. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia prosessien tehokkuuden kehittämisessä ja ylläpito- ja huoltotoiminnan tarpeen ennustamisessa ja optimoinnissa.

 

ability.abb.com

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Esa Kivioja

Toimin ABB:llä metsäteollisuuden toimialavastaavana. Saan olla kehittämässä asiakkaidemme kanssa suomalaista metsäteollisuutta entistä tuottavammaksi ja energiatehokkaammaksi. ABB:n monipuolisella tarjonnalla autamme asiakkaita sekä ylläpidon että uudistushankkeiden puitteissa. Aloitin ABB:llä vuonna 2000 kokonaiskunnossapitoliiketoiminnan palveluksessa. Vuodesta 2012 olen toiminut nykyisessä tehtävässäni. Kestävän kehityksen huomioiminen tuo uusia avauksia metsäteollisuuteen, ja on erittäin motivoivaa olla palvelemassa asiakaskuntaa tässä ajassa.
Kommentoi