Mikä on tulevaisuuden työnantajan kilpailuvaltti?

Tietyillä aloilla Suomessa on jo selkeä osaajapula. Mitkä ovat ne kilpailutekijät, joilla kisa parhaista osaajista voitetaan?

Samaan aikaan, kun asiantuntijatyö ja vapaa-aika sulautuvat enenevässä määrin yhteen, myös ajasta ja paikasta riippumattomuus lisääntyy. Työ perustuu joustoon, kehittämisen ilmapiiriin sekä molemminpuoliseen, läpinäkyvään luottamukseen.

Tätä ovat mahdollistamassa uudet teknologiat sekä jakamis- ja alustatalouden uudet muodot. Ne muokkaavat työn tekemistä joustavammaksi, ja myös erilaisiin työsuhteen muotoihin tulee enemmän vaihtoehtoja. Vaikka edelleen valtaosa työskentelee palkkatyössä, eikä iso kuva ole muuttunut, on murros nähtävissä: erityisesti nuoret ovat yhä kiinnostuneempia yrittäjyydestä, oman osaamisen jakamisesta ja erilaisista työsuhteen muodoista.

Samaan aikaan tietyillä toimialoilla vallitsee jo osaajapula. Osaavan henkilöstön rekrytoimiseksi työnantajien on kyettävä tarjoamaan joustavuutta, kuten työpisteestä riippumatonta työskentelyä, osa-aikamahdollisuuksia sekä perheen ja työelämän sujuvan yhdistämisen mahdollistavia ratkaisuja. Tulevaisuudessa nämä joustomahdollisuudet ovat entistä vahvemmin juuri niitä kilpailutekijöitä, joilla osaajia houkutellaan.

Joustavuus työssä on tällä hetkellä mahdollista lähinnä asiantuntijatyötä tekeville, mutta tulossa myös tuotantotyöhön. Robotiikka ja automatisaatio tuovat uusia, erilaisia mahdollisuuksia. Työnkuvat muuttuvat, robotit tekevät manuaalisen, kuormittavan työn, ja ihmisten tehtävänä on ohjata ja valvoa robottien työtä. Työ ei katoa, mutta se muuttuu, ja muutos tuo uudenlaisia joustavuuden mahdollisuuksia myös tuotantotyöhön. Tuotantoa on mahdollista valvoa muuallakin kuin tehdassalissa, samaan tapaan kuin läppärillä voi olla yhteydessä asiakkaaseen missä tahansa.

Työn muuttuessa myös osaamisvaatimukset muuttuvat. Tulevaisuudessa ihmisten on hallittava yhä enemmän kokonaisuuksia, kyettävä kriittiseen ajatteluun ja tunnistettava oleellinen. Työ on entistä enemmän visioiden luomista ja tunnejohtamista. Samalla esimiehen rooli muuttuu enemmän sparraajaksi ja oivalluttajaksi. Hyvä työnantaja tukee jokaista ihmistä omalla työpolullaan.

Jousto, uuden oppiminen ja jatkuva kehittyminen edellyttävät luottamusta. Vastuu on sekä työntekijällä että työnantajalla. Aito läpinäkyvyys synnyttää luottamusta, jonka avulla otamme yhdessä taas askeleen kohti tulevaisuuden työtä.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Samuli Kivilehto

Vastaan ABB:llä Suomen, Baltian ja Venäjän rekrytointi- ja talent management -toiminnoista. Olen työskennellyt ABB:llä noin vuoden verran. Aiempaa työkemusta minulla on henkilöstöhallinto-, rekrytointi- ja työnantajamielikuvatehtävistä muun muassa Ericssonilta, Roviolta ja Microsoftilta. Työssä minua innostavat ihmiset, oppiminen ja työelämän murros. Olen teknologian rohkean hyödyntämisen, avoimen ja läpinäkyvän organisaatiokulttuurin sekä monimuotoisuuden puolestapuhuja.
Kommentoi