Päästötön Eurooppa rakentuu sähköistymällä

Tällä hetkellä vain 24 % energiankäytöstä Euroopassa on sähköä. Tulevaisuudessa osuus voi ylittää 60 %. Muutos on dramaattinen mutta välttämätön työkalu ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan maailman energiankulutus tulee kasvamaan neljänneksellä vuoteen 2040 mennessä. Samaan aikaan sähkönkulutus tulee kasvamaan kaksinkertaisella nopeudella. Jo nyt, ensimmäistä kertaa historiassa, investoinnit sähkövoimaan ylittävät investoinnit öljyyn ja kaasuun. Samanaikaisesti tuuli- ja aurinkovoima kasvavat kiihtyvällä tahdilla. IEA:n arvion mukaan uusiutuvan sähköntuotannon kasvu edustaa kahta kolmasosaa globaalista energiantuotannon kasvusta vuoteen 2040 mennessä.

Euroopan tavoite on vielä kunnianhimoisempi. EU-maat haluavat vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 40 % vuoteen 2030 ja 80–95 % vuoteen 2050 mennessä.  Tämä edellyttäisi lähes kokonaan vähähiilistä sähköntuotantoa ja sähkön hyödyntämisen merkittävää kasvua. Uusiutuva energia, voimakkaasti kasvava tuuli-, aurinko- ja vesivoima tuottavat nimenomaan sähköä, minkä vuoksi sähköä on tarjolla aiempaa enemmän ja puhtaammin. Sähkön merkitys päästöttömän Euroopan rakentamisessa onkin keskeinen. Sähkön avulla hiilidioksidipäästöt voidaan välttää lähes kokonaan ja samalla säästetään energiaa.

Näköpiirissä on koko sähkösektorille valtava uudistus ja kasvu, jotka mullistavat koko sähköntuotannon, -siirron ja -käytön ketjun. Sähkön suhteellinen merkitys kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän taloudellinen aktiviteetti siirtyy kohti kevyempää teollisuutta, palveluita ja digitaalista teknologiaa. Tällä hetkellä globaalista energiankulutuksesta vain 20 % on sähköä ja Euroopassakin ainoastaan 24 %. Esimerkiksi Euroopan tuulivoimatuottajien mukaan EU:n päästötavoitteiden toteuttaminen edellyttää sähkönkäytön nostamista 62 prosenttiin  kokonaisenergiasta.  Tämä vähentäisi päästöjä noin 90 %.

Energian sähköistyminen edellyttää muutoksia myös energiankäytössä. Ensinnäkin sähköinen liikenne korvaa fossiilista liikennettä. IEA:n ennusteen mukaan nykyisen noin 3 miljoonan sähköauton määrän odotetaan nousevan 125 miljoonaan sähköautoon vuonna 2040. Vuonna 2050 merkittävä määrä, kenties yli puolet liikenteestä hoituisi sähköisesti, kun nyt osuus on vain 1 %. Henkilöliikenteessä odotetaan huomattavasti korkeampaa, jopa 90 %:n osuutta. Samalla säästyy valtava määrä energiaa sähkömoottorin ylivertaisen hyötysuhteen vuoksi. Myös kotitaloudet ja kaupan kiinteistöt sähköistyvät. Arvioiden mukaan sähkönkäyttö kotitalouksissa voisi kasvaa nykyisestä noin 30 %:sta aina 60 %:n tasolle, kun lämpöpumpuilla korvattaisiin öljyä ja maakaasua. Samalla kotitalouksien energiankulutus pienenisi liki 30 % lämpöpumpun 2 – 4 kertaa lämpökattilaa paremman energiatehokkuuden myötä. Myös teollisuuden prosessit jatkavat sähköistymistään ja tehostumistaan. Lämmittäminen ja jäähdytys kuluttavat 75 % kaikesta teollisuuden energiankäytöstä, joten sähköistämiselle ja tehostamiselle on mahdollisuuksia. Halpenevan tuuli- ja aurinkovoiman myötä myös ammoniakin, eteenin ja vedyn tuotanto voi kasvattaa merkitystään, myös kysynnän jouston näkökulmasta. Edullisen uusiutuvan sähkön saatavuus voi olla myös painava tekijä tuotannon sijoituspäätöksissä.

Energiantuotannon ja -kulutuksen murroksen rinnalla myös sähköverkot kokevat vallankumouksen. Säiden mukana vaihteleva tuotanto hajaantuu pieniin yksiköihin ja kulutuksen on joustettava tuotannon mukaan. Eurooppa-tasolla pohjoisen vesi- ja tuulivoima on yhdistettävä etelän aurinkovoimaan. Tämä edellyttää paitsi sähköverkkojen vahvistamista myös verkkojen digitalisointia, jotta kaikki resurssit saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. Myös me ABB:llä olemme osaltamme varmistamassa suomalaisten sähkönsaantia innovatiivisilla teknologioilla, muun muassa älykkäillä sähköverkoilla, aurinko– ja tuulivoimajärjestelmillä, kysynnän joustolla, sähköauton latauksella, kotiautomaatiolla sekä teollisuuden innovatiivisilla sähköistys- ja automaatioratkaisuilla.

Energiankäyttöä sähköistämällä hillitsemme ilmastonmuutosta, pienennämme lähipäästöjä, edistämme digitalisaatiota sekä parannamme energiatehokkuutta ja omavaraisuutta.

Tulevaisuus on sähköinen.

 

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Matti Vaattovaara

Toimin ABB.llä myyntijohtajana vastuualueenani Power Grids -divisioona ja keskijännitetuotteet sekä energisektori. Olen ollut ABB:llä vuodesta 2005 lähtien myynnin ja Servicen johtotehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa liikkeenjohdon konsultoinnissa, sekä kansainvälisissä projektitehtävissä. Koko urani olen päässyt työskentelemään vaativien ja osaavien asiakkaiden kanssa. Koulutukseltani olen tuotantotalouden tohtori Otaniemestä.
Related stories
Kommentoi