Teollisuuden digiloikka tehdään nyt

Teknologiat eivät enää aseta reunaehtoja teolliselle digiloikalle. Suomelle tämä on erinomainen mahdollisuus.

Elämme parhaillaan neljännen teollisen vallankumouksen aikaa. Sen lopulliset vaikutukset ovat vielä hämärän peitossa, mutta merkit ovat selvät: se, mitä juuri nyt tapahtuu kaikkialla ympärillämme, ei ole ihmiskunnalle ainakaan vähäisempi mullistus kuin aikanaan koko teollisen valmistusprosessin synty 1700-luvun lopulla.

Yksi digitalisaation helpoimmin havaittavista, arkeen ulottuvista vaikutuksista on, että se mahdollistaa vihdoin henkilökohtaisen räätälöinnin maailmanlaajuisen massatuotannon mittakaavassa. Kuluttajat hakevat yhä yksilöidympää palvelua, ja globaalisti verkottuneiden toimitusketjujen myötä yksittäinen ostaja voi tilata tuotteen – juuri itselleen räätälöitynä – lähes mistä päin maailmaa tahansa. Yksi hyvä esimerkki tästä on Nestlen juuri sinun lemmikillesi räätälöitävä koiranruoka. Ostotottumusten muuttuminen muovaa yritysten toimintaympäristöä, ja niin kuluttajamarkkinoiden kuin B2B-toimijoiden pitää pystyä paitsi vastaamaan tähän yksilöidyn asiakaspalvelun kysyntään, myös tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan entistä kustannustehokkaammin – myös massatuotannossa. Tähän haasteeseen teollisuus pystyy nyt ensimmäistä kertaa vastaamaan.

Suomessa olemme sikäli onnekkaassa asemassa, että digitalisaatio on meille ennen kaikkea mahdollisuus – ainakin toistaiseksi, olettaen, että osaamme riittävän taitavasti ja määrätietoisesti navigoida virran mukana. Verkostoitumalla, yhdistämällä osaamistamme ja rakentamalla ekosysteemejä digitalisaation ympärille voimme mahdollistaa uusia toimintatapoja ja luoda ketterien toimijoiden markkinoita, joista kaikki osapuolet hyötyvät. Tällainen mahdollisuus tulee vastaan kerran elämässä.

Julkinen valta ei toki ole sokea kehitykselle. Valtionvarainministeriön asettama ryhmä valmistelee selontekoa ja antaa eduskunnalle monialaisen tietopolitiikan selonteon ja tilannekatsauksen tekoälystä kuluvan vuoden syksyllä. Itsekin olen mukana tuon selonteon valmistelussa, osana monialaista asiantuntijaryhmää. Työryhmässä olemme keskustelleet paljon siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme Suomen olevan ja millaisia toimintamalleja ja normistoa se edellyttää lainsäätäjiltä. Haluammeko esimerkiksi selkeitä normeja ja kieltoja uhkien torjumiseksi vai keskitymmekö mahdollistavaan lainsäädäntöön pitäen samalla huolta siitä, että meille tyypillinen luottamuksen kulttuuri säilyy ja vahvistuu?

Digitalisaatiolta odotetaan paljon, mutta se myös vaatii paljon. Vielä muutama vuosi sitten tekoälyltä odotettiin paljon, mutta oikeasti toimivien tekoälyratkaisujen toteuttamiseen vaadittava tietojenkäsittelykapasiteetti nousi ylittämättömäksi kynnykseksi. Luulimme, että tekoälylle asetetut suuret odotukset olivat katteettomia. Olimme väärässä.

Nyt, vuoden 2018 toisella neljänneksellä, monissa asioissa ei enää ole samoja rajoittavia teknisiä reunaehtoja kuin aiemmin. Energiantuotannon ja viestintätekniikan kehitys, automaatio, robotisaatio, tekoäly ja datan hyödyntäminen muuttavat maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Muutosten yhdistävä tekijä ja niiden ajuri on digitalisaatio – mahdollisuus ajatella asioita uudella tavalla liiketoiminnassa.

ABB on rakentamassa tulevaisuutta digitaalisten ratkaisujen ABB Ability™ -tuotevalikoiman kautta. ABB Ability™ yhdistää ABB:n laajan tietämyksen asiakkaidensa toimialoista älykkääseen pilviteknologiaan ja uusimpiin digitaalisiin ratkaisuihin ja innovaatioihin.

Kehityksen huimasta tahdista huolimatta muutos ei kuitenkaan ole itseisarvo, ja tekniikka on aina olemassa ihmistä varten. Jos rajoittavana tekijänä ei enää ole teknologinen kapasiteetti, niin reunaehdot löytyvät nyt vain omasta mielikuvituksestamme, tavoitteistamme ja arvoistamme. Mitä me haluamme tehdä huomenna? Minkälaista maailmaa haluamme asuttaa? Melkein mikä tahansa on mahdollista, jos me haluamme tehdä siitä totta. Tätä sietää pohtia yhdessä – vai mitä?

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Simo Säynevirta

Vastaan Suomen ABB:n digitalisaatiostrategian johtamisesta. Keskeinen tehtäväni on löytää asiakkaidemme tarpeita vastaavat ratkaisut ABB:n ja kumppaneidemme laajasta tarjoamasta ja linkata osaset yhteen ketterästi, digitaalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. ABB:llä olen työskennellyt koko työurani, diplomityön jälkeen olen toiminut erilaisissa tuotehallinnan, markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen tehtävissä. Työssäni on parasta toimiminen yhdessä osaavien ja innokkaiden ihmisten kanssa ja sovellustemme monipuolisuus. Erityisen innostavaa on olla mukana kehittämässä huipputeknologiaa, jolla on laaja vaikutus tulevaisuuden älykkäisiin järjestelmiin ja elinympäristöömme.
Related stories
Kommentoi