Digitaalisuus mullistaa energian tuotannon ja kulutuksen – tai sitten ei?

Digitaalisuus mullistaa energia-alan. Lohkoketjut muuttavat maailmaa kuin internet aikanaan. Emme vain tiedä miten ja milloin.

Yllä olevia lausumia olemme kuulleet ja niitä jaetaan aktiivisesti. Kahvipöytäkeskusteluissa myös skeptikkojen ääni on vahva. Jos kaikessa tässä hypetyksessä vaihtaa energian tilalle sanan vesi, asia kuulostaakin jotenkin erilaiselta: ”Veden internet” tai ”Digitaalisuus mullistaa veden käytön”. Vettä on tultava hanasta, kun sen avaa. Vettä voi juoda, ja sitä tarvitaan suihkussa. Samat fysiikan vaatimukset koskevat energiaa: E = mc2. Energiaperiaatteen mukaisesti energiaa ei synny tyhjästä, eikä se häviä minnekään. Tietoliikennetekniikassa välitetään informaatiota eli puhetta, kuvaa, tekstejä ja mittaustietoja. Informaation energiasisältö on pieni. Sähköverkoissa siirretään energiaa, vesijohdoissa vettä. Informaatio on vain lisuke, joka ei korvaa varsinaista tarvetta.

Liiketoiminta on kuitenkin informaatiota. Kuten tiedämme, Uber on maailman suurin taksiyhtiö ilman takseja ja Airbnb maailman suurin hotelliketju ilman hotelleja. Energiayhtiö X – maailman suurin energiayhtiö ilman tuotantoa? Tässä yhteydessä puhumme alustataloudesta: kun on olemassa ominaisuus ja sille tarve, alustatalous auttaa näitä kohtaamaan toisensa.

Energian tuotanto ja kulutus on saatava kohtaamaan reaaliajassa. Tuotanto on entistä vaihtelevampaa, entistä hajautetumpaa ja entistä epävakaampaa. Kulutus säätyy vaihtelevan uusiutuvan tuotannon mukana. IoT, esineiden internet leviää kuluttajalaitteisiin. Älykkäät laitteet kykenevät sopeuttamaan kulutuksensa kulloisenkin tilanteen mukaan. Algoritmitaloudessa robotiikka ja tekoäly auttavat käsittelemään suurta määrää tietoa tehokkaasti ja fiksusti helpottaen ja automatisoiden päivittäistä ja reaaliaikaista päätöksentekoa. Jo nykyisellään järjestelmien ohjaamiseen ja valvontaan käytetään runsain mitoin informaatiota, optimointia, älyä ja tekoälyäkin. Hajautumisen myötä transaktioiden, informaation ja kompleksisuuden määrä kasvaa mittakaavaan, jonka käsittelyyn eivät perinteiset menetelmät riitä.

Myös blockchainille eli lohkoketjuille löytyy energiakentässä käyttöä. Lohkoketju on pähkinänkuoressa julkinen, hajautettu ja yhteisesti ylläpidetty digitaalinen kirjanpito tapahtumista, tuttu kryptovaluutoista. Se mahdollistaa transaktiot ilman välikäsiä tai keskitettyä kaupankäyntijärjestelmää luotettavasti ja nopeasti. Lohkoketjut myös varmistavat transaktioiden luotettavuuden.  Sovittua kauppaa ei voi väärentää tai muokata. Se mahdollistaa jakamistalouden hajautetulle tuotannolle ja kysynnänjoustolle, ja vastaa osaltaan huoleen tietoturvasta IoT-laitteiden ohjauksessa. Transaktioiden suuri määrä, reaaliaikaisuus ja hajautuminen maantieteellisesti vaativat uusia ratkaisuja, ja lohkoketjut ovat yksi mahdollisuus. Pilotteja on liikkeellä, mutta laajamittainen käyttöönotto voi toki viedä aikaa. Sähköautojen lataus voi olla yksi ensimmäisistä sovelluksista.

Nykyinen energiaketju toimii yhä hyvin keskusjohtoisesti. Suuret energiantuotantoyhtiöt säätävät omaa tuotantoaan asiakkaiden kulutuksen ja yhteisen sähkömarkkinan hintasignaalien mukaan. Hinnanmuodostus on keskitettyä yhteisessä sähköpörssissä ja energiamittaustiedot kerätään keskitetysti ja jaetaan sieltä niitä tarvitseville. Taseselvitys vaatii hierarkisen mallin ja kompleksin jälkilaskennan. Liiketoiminnan arvoketjut voitaisiin jakaa myös uudella tavalla. Omaisuusintensiivisen perusinfrastruktuurin omistukseen löytyy pitkäjänteisiä sijoittajia. Toisaalta jo nyt markkinoilla toimii aggregaattoreita, jotka ohjaavat asiakkaidensa hajautettuja resursseja yhdistäen ne suureksi virtuaalivoimalaitokseksi. Sopivilla alustoilla kuluttaja voi olla energiamarkkinoiden aktiivinen toimija. Alusta- ja algoritmitalous sekä lohkoketjut ovat siis mahdollisia myös energialiiketoiminnassa.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Matti Vaattovaara

Toimin ABB.llä myyntijohtajana vastuualueenani Power Grids -divisioona ja keskijännitetuotteet sekä energisektori. Olen ollut ABB:llä vuodesta 2005 lähtien myynnin ja Servicen johtotehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa liikkeenjohdon konsultoinnissa, sekä kansainvälisissä projektitehtävissä. Koko urani olen päässyt työskentelemään vaativien ja osaavien asiakkaiden kanssa. Koulutukseltani olen tuotantotalouden tohtori Otaniemestä.
Kommentoi